Inne wydawnictwa

Polsko-niemieckie impulsy dla Europy

Stanowisko grupy eksperckiej: „Polsko-niemieckie impulsy dla Europy“ (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.)