Publikacje

Konkurencyjna Polska 2020. Deregulacja i innowacyjność

paper1234Doświadczenia historyczne z różnych rejonów świata dobitnie pokazują, że wzrost gospodarczy, a w szczególności proces konwergencji dochodów nie są dane raz na zawsze.

Wiele krajów, gdy osiągnęło poziom rozwoju niewiele wyższy od tego na jakim znajduje się obecnie Polska, doznawało znacznego spowolnienia wzrostu, a proces konwergencji zatrzymywał się lub nawet ulegał odwróceniu. Powodem takiej sytuacji była z reguły słabość instytucjonalna, która nie pozwalała na właściwe zdiagnozowanie lokalnych, specyficznych dla danego kraju, barier rozwojowych. Bariery te uniemożliwiały przejście od etapu konkurowania niskimi kosztami pracy (etap imitacji) do konkurowania poprzez różnicowanie się na rynku (etap innowacji).

POBIERZ:

KONKURENCYJNA POLSKA 2020

Autorzy: Maciej Bukowski,  Andrzej Halesiak,  Ryszard Petru