Publikacje

Emerytury Państwowe czy rynki kapitałowe. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS

poperPrzeciętnemu pracownikowi trudno jest znaleźć kryteria, którymi powinien się posłużyć przy podejmowaniu decyzji gdzie ulokować część składki emerytalnej – OFE czy ZUS? Główny ekonomista WISE, Maciej Bitner, przeprowadził badanie, którego celem było sformułowanie racjonalnych i czytelnych kryteriów wyboru. Tak, by móc świadomie, w oparciu o przejrzystą kalkulację zysków i strat, dokonać wyboru

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest silne uzależnienie korzyści i ryzyka podejmowanej decyzji od wieku pracownika. OFE są zdecydowanie bardziej opłacalne i dużo mniej ryzykowne dla ludzi młodych niż dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Nie zmienia to jednak faktu, że wybór ZUS czy OFE w swojej istocie jest uzależniony od preferencji indywidualnych – jedni są bardziej skłonni do ryzyka, inni mniej. Badanie naukowe nie zastąpi indywidualnego wyboru, daje jedynie pewną podstawę do tego, by mógł on być bardziej racjonalny i świadomy.

Z punktu widzenia pracownika objętego obowiązkiem składkowym, wpłaty do OFE oraz ZUS są przymusową lokatą z myślą o emeryturze. Od generowanych przez fundusze stóp zwrotu bądź od waloryzacji subkonta w ZUS zależeć będzie stan konta emerytalnego, na podstawie którego wyliczana jest emerytura. Składki są więc niejako „lokowane” lub „inwestowane” w OFE bądź w ZUS na podobieństwo oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych. Dla przyszłego emeryta ważne jest to, ile wpłacił na swoje konto w OFE lub ZUS i ile z niego będzie miał po latach. Jest to dla niego swoista „inwestycja w przyszłość”. Zatem wybór, gdzie kierować składkę emerytalną, powinien być dokonywany w oparciu o te same ogólne kryteria, których zwykle używa się przy porównywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych – zysku i ryzyka.

Zapraszamy do lektury publikacji i skorzystania z wyników badania.

POBIERZ:

Emerytury Państwowe czy rynki kapitałowe. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS

Emerytury Państwowe czy rynki kapitałowe – Streszczenie