Publikacje

Jak optymalnie wykorzystać fundusz modernizacyjny?

fae1news.php24 października 2014 roku Rada Europejska powołała Fundusz Modernizacyjny (FM), który ma działać w latach 2021-30, wykorzystując przychody ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2.

 

Instrument ten ma wspierać modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w krajach członkowskich UE, w których PKB per capita było niższe od 60% średniej w UE w roku 2013 (w ujęciu nominalnym). Analiza Forum Analiz Energetycznych (FAE) koncentruje się na pytaniu, jak optymalnie wykorzystać FM w Polsce, biorąc pod uwagę wyzwania i priorytety polskiej polityki energetycznej do 2030 roku.

Główne wnioski:

1. Fundusz Modernizacyjny będzie zasilony stosunkowo niewielką kwotą 2 – 5 mld euro.

2. Swoboda jego kształtowania jest ograniczona Konkluzjami Rady Europejskiej z 30 października 2014 roku.

3. Fundusz należy przeznaczyć na zadania pilne i ważne, które nie mają dostępu do innych źródeł finansowania.

4.Rekomendujemy wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego w obszarach:

  • termomodernizacja istniejących budynków jednorodzinnych, 
  • modernizacja ciepłownictwa – źródeł i sieci,
  • rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej.

5. Środki z Funduszu powinny:

  • mobilizować środki prywatne,
  • domykać lukę finansową,
  • wspierać projekty zintegrowane.

6. Fundusz powinien być wykorzystany w koordynacji z innymi narzędziami polityki gospodarczej państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą, która jest dostępna na stronie www.fae.org.pl

Forum Analiz Energetycznych to inicjatywa non-profit powołana do życia przez dr Joannę Maćkowiak-Panderę (liderkę projektu, Agora Energiewende), dra Jana Rączkę (Regulatory Assistance Project) i dra Macieja Bukowskiego (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych). Celem projektu jest opracowanie kompleksowej i spójnej wizji efektywnej kosztowo transformacji rynku energii elektrycznej.