Raporty

Kompetencje cyfrowe – raport WISE i Centrum Cyfrowego Projekt:Polska

cyfrowenews.phpNiniejszy raport przedstawia wyniki badania „Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2”, zrealizowanego przez  Warszawski Instytutu Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Celem badania było dokonanie oceny dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności prowadzonych do tej pory projektów, a także identyfikacja standardów i dobrych praktyk obowiązujących w procesie budowania kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

POBIERZ RAPORT

 

Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych