Raporty

Obywatele zasobni w zasoby

Okladka_raport_zasobni_stronaPolacy stają się bogatsi, ale przez to wcale nie są bardziej „zasobni”. Od 10 lat stopniowo doganiamy unijną średnią pod względem PKB na mieszkańca. Jednak wciąż dzieli nas od średniej UE przepaść pod względem efektów zarządzania zasobami naturalnymi – mierzonych między innymi efektywnością wykorzystywania surowców, efektywnością energetyczną, recyklingiem.

 

Raport pt. „Obywatele zasobni w zasoby” został przygotowany przez zespół fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej oraz Instytutu Fridtjofa Nansena w składzie: Krzysztof Blusz, Tor Hakon Jackson Inderberg i Paweł Zerka (red.). Koncepcja badania makroekonomicznego oraz Indeks Rozwoju Efektywnego Zasobowo zostały zrealizowane wspólnie z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych.

W raporcie  został dokonany przegląd systemu zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce; przedstawione zostały wyniki badań makroekonomicznych porównujące Polskę z innymi krajami europejskimi pod względem efektów gospodarowania zasobami. Pokazaliśmy zagraniczne „dobre praktyki” w tym zakresie; a także sformułowaliśmy propozycje reform, które pozwoliłyby Polsce na zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób spójny, strategiczny i zrównoważony.

POBIERZ RAPORT:
Obywatele zasobni w zasoby