Raporty

Polski sektor energetyczny: Jak wykorzystać nadchodzące szanse i przygotować się do nowych wyzwań?

polknews.phpW ciągu ostatniej dekady globalne megatrendy doprowadziły w wielu krajach do znaczących przetasowań w sektorze energetycznym. Wynikają one nie tylko z rozwoju nowych źródeł energii, w szczególności słonecznej i wiatrowej, ale również ze zmiany w postrzeganiu przyszłości systemu energetycznego. Jakkolwiek odnawialne źródła energii niosą za sobą wyzwania dla systemu energetycznego, ich rozwój oferuje również wiele nowych szans.

 

Podczas gdy polska energetyka została już dotknięta przez niektóre z tych megatrendów, polska polityka energetyczna jak dotąd nie reagowała na globalne zmiany tak, by w pełni wykorzystać już istniejące i nadchodzące możliwości oraz przygotować się do nowych wyzwań.

W jaki sposób te zmiany wpłyną na Polskę? Czy będzie ona nadal bazować na węglu jako głównym źródle energii? Czy może otworzy się na inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii? Jakie znaczenie dla polskiej energetyki, polityki klimatycznej i gospodarczej ma spadek cen odnawialnych źródeł energii? Na te i inne pytania podejmuje próbę odpowiedzi raport Polski sektor energetyczny: Jak wykorzystać nadchodzące szanse i przygotować się do nowych wyzwań?, który powstał w ramach konferencji Czy odnawialne źródła energii zastąpią węgiel. Konkurencyjność odnawialnych źródeł energii: wpływ na polski sektor energetyczny i ekonomiczny?, zorganizowanej przez Warszawski Insytut Studiów Ekonomicznych i Hertie School of Governance.

POBIERZ:
Polski sektor energetyczny

Autorzy: Andrzej Ancygier, Maciej Bukowski