Aktualności

Od globalnych negocjacji do lokalnych działań: Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polski i polskich miast?

konfereJaki wkład w negocjacje klimatyczne podczas szczytu w Paryżu może wnieść Polska? Czy ustalenia polityki klimatycznej mają realny wpływ na nasze życie? Czy i jak polskie miasta mogą skutecznie dostosować się do ambitnej polityki klimatycznej? Na te i inny pytania dotyczące znaczenia ustaleń w Paryżu dyskutowali przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych, międzynarodowi eksperci podczas konferencji pt. „Od globalnych negocjacji do lokalnych działań: Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polski i polskich miast?”, zorganizowanej przez Warszawski Instytut Studiów EkonomicznychFortum Power and Heat Polska.

 

Pierwszy panel konferencji dotyczył globalnej polityki kilmatycznej, miejsca Polski podczas negocjacji klimatycznych oraz oczekiwań w zakresie ustaleń paryskiego szczytu. Marcin Korolec (Minister i Wiceminister Środowiska odpowiedzialny za negocjacje klimatyczne w latach 2013-2015) zwrócił uwagę na to co podpisane porozumienie powinno zakładać – długoterminowym celem wspólnoty międzynarodowej jest neutralność klimatyczna, a więc ograniczenie emisji i zwiększenie możliwości wiązania dwutlenku węgla tak, żeby działalność człowieka nie wpływała na ocieplenie klimatu. Wyraził także przekonanie, że tym razem dojdzie do porozumienia obejmującego praktycznie wszystkie kraje, choć nadal wiodącą rolę będzie odgrywać UE.  Esa Hyvärinen (Wiceprezes ds. relacji korporacyjnych, Fortum) stwierdził, że z perspektywy firm bardzo ważne w polityce klimatycznej jest stworzenie stabilnych i przewidywalnych reguł – Najlepsze są reguły wyrażalne w cenach, gdyż sygnały cenowe są najbardziej jasne i jednoznaczne z punku widzenia przedsiębiorstw. Takim sygnałem mogłaby być cena emisji dwutlenku węgla – spuentował. Marcin Krakowiak (Domański Zakrzewski Palinka sp.k.) dodał, że wyzwaniem będzie kontrola wykonywania przepisów, a nie sama ich konstrukcja prawna. Christoph Wolff (Dyrektor Zarządzający, Europejska Fundacja Klimatyczna) podzielił optymizm Marcina Korolca odnośnie możliwego porozumienia, wskazując, że zmienił się stosunek wielu państw, w tym USA i Chin. Nie bez znaczenia, jego zdaniem, był również fakt istotnego spadku kosztów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Maciej Bukowski (WISE) zwrócił uwagę, że opinia publiczna w niewielkim stopniu świadoma jest wpływu klimatu na ludzką cywilizację. Jest także optymistą jeśli chodzi o szanse na porozumienie, nawet jeśli nie nastąpi ono jeszcze w tym roku. – Coraz bardziej widać zmiany klimatu wokół nas, co przekłada się na coraz bardziej aktywną postawę opinii publicznej w tej sprawie. Politycy w końcu zaczną działać, choć lepiej, aby zrobili to jak najszybciej, każde bowiem dostosowywanie się z opóźnieniem będzie bardziej bolesne – ostrzegł.

Drugi panel konferencji był poświęcony niskoemisyjnemu rozwojowi polskich miast i lokalnemu wymiarowi zwalczania emisji. Beata Maciejewska (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska) stwierdziła, że – Zmiany w stronę niskoemisyjnych rozwiązań nie zawsze są w ramach polityki lokalnej. Wojciech Kaczkowski (Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia) zwrócił uwagę, że niezbędny jest monitoring, abyśmy wiedzieli dokładnie w jakim miejscu w walce o klimat jesteśmy. Rozmówcy zgodzili się, że w mniejszych polskich miastach dużą barierą przeciwko wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań jest brak pieniędzy oraz świadomości konsumentów.

Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych wraz z Fortum Power and Heat Polska zorganizował konferencję pt. „Od globalnych negocjacji do lokalnych działań: Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polski i polskich miast?”, która odbyła się 30 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie.

Podczas panelu pierwszego dotyczącego efektów negocjacji w Paryżu wzięli udział: Esa Hyvarinen (Wiceprezes ds. relacji korporacyjnych, FORTUM), Maciej Bukowski (Prezes WISE), Marcin Korolec (Minister i Wiceminister Środowiska odpowiedzialny za negocjacje klimatyczne w latach 2013-2015), Christoph Wolff (Dyrektor Zarządzający, Europejska Fundacja Klimatyczna) i Marcin Krakowiak (Partner, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.)

W drugim panelu poświęconemu niskoemisyjnemu rozwojowi polskich miast uczestniczyli:  Wojciech Kaczkowski (Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia), Katarzyna Dzióba (Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze), Beata Maciejewska (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta Miasta, Warszawa).

 • Organizator

  Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE Institute) to niezależny, nowoczesny think-tank. Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym, analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, a także prognozach oddziaływania polityki publicznej na gospodarkę. Łączymy profesjonalny warsztat analityczny i dociekliwość naukową z doświadczeniem zdobytym w sektorze prywatnym i publicznym. Specjalizujemy się w takich tematach jak energetyka, polityka klimatyczna, innowacyjność, makroekonomia i ekonomia polityczna, polityka rozwoju, rynek pracy. Nasi eksperci posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w branży.

  Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć z konferencji na naszym Facebooku

 • Sponsor

  FORTUM jest fińskim przedsiębiorstwem energetycznym – jednym z największych producentów i dystrybutorów energii elektrycznej w krajach nordyckich. Jest też czwartym co do wielkości producentem ciepła na świecie. Poza Finlandią, Szwecją i Norwegią, inwestycje koncernu ulokowane są także w krajach bałtyckich, Polsce oraz Rosji. Inwestycje Fortum łączą w sobie poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczanie emisji szkodliwych substancji. Dzięki temu w ubiegłym roku ponad 86 proc. produkowanej przez koncern energii na terenie Unii Europejskiej było wolne od emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

  Fortum zatrudnia obecnie około 10 400 osób. W 2012 r. obroty Fortum osiągnęły 6,2 mld euro, a zysk operacyjny przekroczył 1,7 mld euro. Akcje Fortum notowane są na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach. W Częstochowie firma uruchomiła w 2010 r. najnowocześniejszą elektrociepłownię w tej części Europy.

  www.fortum.pl

Posted in: