Raporty

Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polskich miast?

123news.phpKonferencja COP (ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.

 

Poziom wymaganej redukcji wynika z efektów prac Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w swoich raportach przedstawił naukowy konsensus dot. wpływu człowieka na klimat oraz wskazał wyraźną granicę wzrostu temperatury na Ziemi, której nie można przekroczyć (2 st. C). Podczas COP w 1997 r. podpisany został Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nowe, negocjowane od 2011 r., porozumienie klimatyczne po raz pierwszy w historii ma objąć zobowiązaniami wszystkie strony Konwencji (194 państwa).

Jaki wkład w negocjacje klimatyczne podczas szczytu w Paryżu może wnieść Polska? W jaki sposób ustalenia polityki klimatycznej oddziałują na nasze życie? Czy i jak polskie miasta mogą skutecznie dostosować się do ambitnej polityki klimatycznej? Na te i inne pytania podejmuję próbę odpowiedzi raport Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polskich miast?, który powstał w ramach konferencji Od globalnych negocjacji do lokalnych działań, zorganizowanej przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Fortum Power and Heat Polska. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

POBIERZ
Co szczyt klimatyczny w Paryżu oznacza dla Polskich miast

Autorzy: Franciszek Jackl, Urszula Siedlecka, Aleksander Śniegocki