Komentarze

Kolejny istotny wzrost cen energii w maju

Monitor_2016_05Ceny energii dla polskich konsumentów rosną trzeci miesiąc z rzędu – zauważają eksperci WiseEuropa w najnowszym Monitorze Cen Energii. Zachęcamy do lektury!

 

Ceny energii w maju wzrosły o 1,1% w porównaniu do kwietnia bieżącego roku. Jest to spowodowane przede wszystkim nadal drożejącymi paliwami transportowymi. Nieznacznie spadły ceny gazu i paliw stałych przeznaczonych na opał, natomiast nie odnotowano zmian w cenach energii elektrycznej i cieplnej. Mimo wzrostu cen energii odnotowanego w maju, nadal pozostaje ona o 5,1% tańsza niż rok temu.

Najbardziej odczuwalny dla polskich konsumentów był wzrost cen paliw  dla transportu, które w maju były droższe  o 4% w porównaniu z kwietniem bieżącego roku. Drożejąca benzyna jest skutkiem rosnących cen ropy naftowej, której średnia cena w maju kształtowała się na poziomie ok. 180 złotych za baryłkę, czyli o 15,2% więcej niż w ubiegłym miesiącu. Ze względu na opóźnioną reakcję rynku paliw transportowych na zmiany cen ropy naftowej, należy się spodziewać dalszych podwyżek cen paliw na stacjach  w kolejnych miesiącach. Pomimo wzrostów w ostatnich miesięcy, ceny paliw są nadal  o 9,8% niższe niż w maju 2015 r.

Bez zmian w maju pozostały cena energii elektrycznej i energii cieplnej  dla gospodarstw domowych. W dalszym ciągu natomiast spadają ceny gazu. Są one  o 0,33% niższe niż w kwietniu. Należy się spodziewać dalszych obniżek: 14 czerwca  prezes URE zatwierdził nową, niższą taryfę dla klientów detalicznych PGNiG.

W maju odnotowano również nieznaczny spadek cen paliw stałych przeznaczonych na opał, za które polscy konsumenci musieli zapłacić o 0,41% mniej niż miesiącu ubiegłym. Przekłada się to na spadek cen  o 2,2% rok do roku.

Wkład energii w spadek cen konsumpcyjnych rok do roku wyniósł  w maju, 0,7 p.p. czyli o 0,1 p.p. mniej niż  w kwietniu. Gdyby ceny nośników energii dla gospodarstw domowych pozostawały na stałym poziomie od maja 2015 r.,  w Polsce zamiast deflacji odnotowano by wzrost cen o 0,3%.

Energia drożeje również w całej Unii Europejskiej, gdzie odnotowano wzrost cen energii o 1,5% w porównaniu do zeszłego miesiąca, zatem o 0,4 p.p. większy niż w Polsce. Najbardziej odczuwalne zmiany w poziomie cen odnotowano we Francji, gdzie energia była droższa aż o 2,1% niż  w kwietniu, natomiast najmniejszy wzrost wystąpił we Włoszech (0,6%).

Mimo wzrostu cen energii miesiąc do miesiąca energia w u UE była średnio o 7,3% tańsza niż w maju roku ubiegłego. Rok do roku najbardziej spadły ceny  we Włoszech (o 8,4%) i w Niemczech  (o 8%), najmniej natomiast w Wielkiej Brytanii (o 4,8%) i we Francji (o 5%).

 


Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka


Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

  Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

  Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

  Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
  Źródła danych: GUS, Eurostat


  Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)

  Kontakt dla mediów: Aleksandra Sawicka (e.: aleksandra.sawicka@wise-europa.eu)