Komentarze

We wrześniu wyższe ceny za energię

monitor_2016_09Po dwóch miesiącach niewielkich spadków cen, nośniki energii podrożały we wrześniu o 1%. Najbardziej znaczącą zmianę cen odnotowano dla paliw transportowych, natomiast ceny pozostałych nośników energii wzrosły nieznacznie lub pozostały bez zmian  w stosunku do sierpnia. Polscy konsumenci płacili za energię najwięcej w tym roku – szczegóły we wrześniowym Monitorze Cen Energii.

Ostatni raz energia była droższa w grudniu  2015 r. W porównaniu do września ubiegłego roku, nośniki energii były tańsze  o 2,2%. Po wakacyjnych spadkach średnie ceny  na stacjach paliw wzrosły we wrześniu  o 3,3% na skutek odbicia, które trwało od drugiej połowy sierpnia. Rozwój sytuacji  na rynku ropy naftowej wskazuje, że  w najbliższym czasie nie należy liczyć na istotne spadki cen. Baryłka ropy naftowej kosztowała we wrześniu średnio 180 zł,  o 2% więcej niż w sierpniu i aż o 16% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 r. Jednakże w porównaniu do ubiegłego roku kierowcy nadal płacą za paliwo mniej: ceny na stacjach paliw były o 2,5% niższe niż we wrześniu 2015 r.

Wzrost cen we wrześniu odnotowano także w przypadku gazu, za który polscy konsumenci płacili średnio o 0,44% więcej niż w sierpniu Rok do roku natomiast nastąpił spadek cen niebieskiego paliwa  o 6,8%. Nieznacznie (o 0,31%) wzrosły średnie ceny węgla oraz innych paliw stałych wykorzystywanych w celach grzewczych.

Ceny energii elektrycznej, podobnie jak  w ubiegłym miesiącu, pozostały na niezmienionym poziomie. Nie odnotowano też zmiany średniej ceny ciepła sieciowego w polskich miastach – utrzymują się one na niemal niezmiennym poziomie od marca.  W ujęciu rocznym zarówno energia elektryczna jak i ciepło sieciowe staniały odpowiednio o 1,5% i 0,5%.

Podobnie jak w przypadku poprzednich miesięcy zaobserwowano deflację, która we wrześniu wyniosła 0,2% w ujęciu rocznym. Ceny energii nadal w znaczący sposób oddziałują na poziom inflacji w kraju –  we wrześniu ich wkład w spadek cen konsumpcyjnych wyniósł -0,3 p.p.

W skali całej Unii Europejskiej odnotowany wzrost cen energii na podobnym poziomie jak w Polsce (o 0,9%). W ujęciu miesięcznym nośniki energii najbardziej podrożały we Włoszech (o 1,6%), najmniej zaś w Niemczech (o 0,6%). Rok do roku średnie ceny energii w UE spadły natomiast o 2,6 %. Największą zmianę odnotowano dla Niemiec (-3,6%), a najmniejszą – dla Francji (-0,6%).


Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

  Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

  Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

  Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
  Źródła danych: GUS, Eurostat


  Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)

  Kontakt dla mediów: Aleksandra Sawicka (e.: aleksandra.sawicka@wise-europa.eu)