Komentarze

W październiku nastąpił wzrost cen nośników energii

monitor październik 2016Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, w październiku nastąpił wzrost cen nośników energii. Był on jednak nieco mniejszy od wrześniowego. Największy wkład w ich wzrost miały drożejące paliwa dla transportu. Sezonowy wzrost zapotrzebowania na opał przełożył się także na istotny wzrost paliw stałych – szczegóły w najnowszym Monitorze Cen Energii, autorstwa ekspertów WiseEuropa.

Od dwóch miesięcy zaobserwować można dynamiczny wzrost średnich cen na stacjach paliw. W październiku kierowcy musieli zapłacić za paliwo o 2,29% więcej  w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Co więcej, ceny paliw wzrosły również  w ujęciu rok do roku (o 1,9%) po raz pierwszy od maja 2014 r. Drożejące paliwa są skutkiem trwającego od kilku miesięcy wzrostu średnich cen ropy naftowej.

W październiku jej cena wyrażona w polskiej walucie była wyższa o 7,7% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 193 zł za baryłkę, osiągając tym samym najwyższy poziom od lipca 2015 roku.

Drugi w kolejności, najbardziej znaczący wzrost cen (o 0,82%) odnotowano dla węgla oraz innych paliw stałych wykorzystywanych w celach grzewczych.  Wynika on z rozpoczęcia sezonu grzewczego. W ujęciu miesięcznym nieznacznie podrożał również gaz, jednak jest on nadal o 6,6% tańszy niż rok temu. Wobec braku decyzji regulatora o zmianach cen energii elektrycznej, pozostały one stabilne. Jedyny spadek cen w ujęciu miesięcznym odnotowano dla ciepła sieciowego – konsumenci płacili za nie
0,3% mniej niż we wrześniu.

Po utrzymującej się od sierpnia 2014 deflacji, w październiku nastąpił wzrost cen konsumpcyjnych wynoszący 0,1% w ujęciu rocznym. Dynamika cen energii miała  tu kluczowe znaczenie, bowiem ich wkład  w spadek cen konsumpcyjnych istotnie maleje od dwóch miesięcy. O ile w sierpniu wynosił on -0,7 p.p., to we wrześniu było to już -0,3 p.p., a w październiku -0,1 p.p. Wynika to z efektu bazy: to właśnie w sierpniu 2015 r. rozpoczął się ostatni okres głębokich spadków średniej ceny nośników energii w Polsce.

Przeciętny wzrost cen nośników energii w Unii Europejskiej wyniósł w październiku 1,5% i był wyższy niż w Polsce. Jedynym krajem spośród największych gospodarek unijnych gdzie energia drożała wolniej niż w Polsce były Włochy (+0,5%). Najbardziej dotkliwy wzrost cen nośników energii (+1,4%) odczuli mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W ujęciu rok do roku, energia w skali całej UE staniała o 0,6%. Wzrost cen nośników energii w ujęciu rocznym odnotowano jedynie w przypadku Wielkiej Brytanii (+1,7%) i Francji (+0,6%).

Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

  Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

  Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

  Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
  Źródła danych: GUS, Eurostat


  Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)

  Kontakt dla mediów: Aleksandra Sawicka (e.: aleksandra.sawicka@wise-europa.eu)