Aktualności

Przejściowe zahamowanie wzrostu cen energii w listopadzie

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej. W przypadku energii elektrycznej, o blisko 6% wzrośnie przeciętna stawka w dystrybucji, co wynika z wyższej opłaty przejściowej oraz z opłaty OZE pokrywającej koszty nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej – eksperci WiseEuropa wskazują, że energia będzie nadal drożeć. Zachęcamy do lektury najnowszego Monitora Cen Energii.

monitor_2016_11Trwający od końca lata wzrost cen energii w listopadzie wyhamował i wyniósł 0,1%. Odnotowano wzrost cen paliw gazowych i stałych wykorzystywanych w celach grzewczych, co wynika z dynamiki na rynkach surowców oraz czynników sezonowych. Jednocześnie nieznacznie spadły ceny energii cieplnej  i paliw transportowych. Cena energii elektrycznej pozostała stabilna. W ujęciu rocznym nośniki energii staniały średnio  o 1,1 %.

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej. W przypadku energii elektrycznej o blisko 6% wzrośnie przeciętna stawka w dystrybucji, co wynika z wyższej opłaty przejściowej oraz z opłaty OZE pokrywającej koszty nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Jednocześnie o niespełna 5% spadną koszty jednostkowe zakupu energii, co wynika  z kolei z sytuacji na rynku hurtowym oraz spadku cen zielonych certyfikatów.  Na skutek tych dwóch przeciwstawnych efektów przeciętne rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną o ok. 2%. W przypadku cen paliw gazowych dla gospodarstw domowych decyzja Prezesa URE jest oczekiwana w najbliższych dniach. Duży (ponad 12%) wzrost cen gazu dla przedsiębiorstw wskazuje, że również gospodarstwa domowe powinny oczekiwać podwyżek rachunków za gaz w kolejnych miesiącach.

Wzrostowi przeciętnych cen energii na początku 2017 r. sprzyjać będą też podwyżki na stacjach paliw – po niewielkim spadku  w listopadzie, na początku grudnia powróciły one do trendu wzrostowego.

Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wyniósł w listopadzie 0,2%. Wkład cen energii w inflację ukształtował się na poziomie -0,15 p.p. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać odwrócenia sytuacji: zamiast hamować inflację, zmiany cen energii zaczną ją napędzać – po raz pierwszy od początku 2013 roku.

Ceny energii w listopadzie nie uległy również istotnym zmianom w większych gospodarkach europejskich. Średnio w UE spadły one o 0,1%. Istotną obniżkę cen  (-1%) odnotowano dla Niemiec, natomiast mieszkańcy Francuzi, Włosi oraz Brytyjczycy musieli zapłacić za energię nieznacznie więcej niż w październiku.

W ujęciu rocznym ceny energii w skali całej Unii Europejskiej spadły o 0,6%. Wśród największych krajów największy spadek rok do roku (-2,9%) odnotowano dla Włoch i Wielkiej Brytanii, najmniejszy zaś dla Polski (-1,1%).


Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

  Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

   

  Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

   

  Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
  Źródła danych: GUS, Eurostat


  Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)

  Kontakt dla mediów: Aleksandra Sawicka (e.: aleksandra.sawicka@wise-europa.eu)