Aktualności

Rok 2016 pod znakiem wzrostu cen energii

  1. Wykres przedsrawiający dynamikę cen energii dla polskich konsumentów

Przeciętne ceny nośników energii tylko w grudniu wzrosły o 1,6% . Przez wzrost cen od stycznia 2016 roku polscy konsumenci musieli wydać dodatkowo 1 mld zł na zakup nośników energii. Obserwowaliśmy tez najszybszy od lat wzrost cen paliw transportowych.

Przeciętne ceny nośników energii dla polskich konsumentów wzrosły w grudniu o 1,6%, a w ujęciu rocznym – o 1,4%. Tym samym po wielomiesięcznych wzrostach całkowicie odrobiły one spadki z przełomu 2015 i 2016 r. Odbiło się to na budżetach domowych Polaków. Gdyby ceny energii pozostały na poziomie ze stycznia 2016 r., konsumenci przez rok zaoszczędziliby ok. 1 mld złotych.
W grudniu najbardziej drożały paliwa transportowe
Wykres przedsrawiający dynamikę cen energii dla polskich konsumentów

Ceny energii w grudniu 2016 roku

Ogólny wzrost cen energii w grudniu wynikał przede wszystkim ze znaczących podwyżek (+5,3%) na stacjach paliw. Tak szybkie jednorazowe wzrosty ceny paliw transportowych nie były w Polsce obserwowane od 6 lat. Sytuacja na rynku ropy naftowej wskazuje, że w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się odwrócenia tego trendu i obniżek na stacjach paliw. Przeciętna cena baryłki ropy wzrosła w grudniu o ponad 30 złotych i wyniosła 224 złotych, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2015 r.

Taryfa gazowa bez zmian do marca

Przełom roku przyniósł zaskakującą decyzję Prezesa URE: pozostawienie taryfy gazowej dla gospodarstw domowych bez zmian do końca marca. Pomimo braku zmian taryfy dla gazu z sieci, w grudniu nastąpił wzrost przeciętnych cen tego nośnika o 1%. Wynika to z dynamiki cen gazu nieobjętego taryfą (dystrybuowanego w butlach gazowych).

Ceny energii elektrycznej w grudniu pozostały bez zmian – był to ostatni miesiąc obowiązywania starej taryfy dla gospodarstw domowych. Ceny ciepła sieciowego również pozostały niezmienne, natomiast w przypadku paliw stałych nastąpił ich nieznaczny (+0,3%) wzrost.

Wpływ cen energii na inflację

Zgodnie z oczekiwaniami, w grudniu po raz pierwszy od 4 lat ceny energii zaczęły napędzać inflację. Ich wkład w ogólną zmianę cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wyniósł +0,19 p.p. Gdyby ceny nośników energii dla gospodarstw domowych pozostały bez zmian od końca ubiegłego roku, inflacja w grudniu wyniosłaby 0,7%, a nie 0,9%.

Energia droższa w całej Unii

Grudzień przyniósł wzrost cen energii nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej (+1,5%). W Niemczech nośniki energii zdrożały o 2,2%, we Francji – o 0,9%, we Włoszech – o 0,5%, natomiast w Wielkiej Brytanii ich ceny utrzymały się na poziomie z listopada.

W ciągu całego ubiegłego roku ceny energii w Unii Europejskiej wzrosły o 2,6%. Wśród czterech największych gospodarek spadek odnotowano jedynie we Włoszech (-2,0%), najszybciej natomiast drożały nośniki energii w Wielkiej Brytanii i Francji (+4,1%).

Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

 

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

 

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

 

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
Źródła danych: GUS, Eurostat


Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)

Kontakt dla mediów: Andrzej Jędrzejczak (e.: andrzej.jedrzejczak@wise-europa.eu)