Aktualności

Spotkanie Partnerów europejskiej sieci Climate-KIC

WiseEuropa zaprezentował partnerom kalkulator społecznych i ekonomicznych korzyści  z termomodernizacji budynków

Podczas corocznego spotkania Partnerów stowarzyszenia Climate-KIC, Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat w WiseEuropa, zaprezentował wyniki projektu GREBUCO zrealizowanego we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W ramach projektu WiseEuropa opracowało prototyp kalkulatora korzyści społecznych wynikających ze zwiększania efektywności energetycznej budynków. WiseEuropa jest członkiem Climate-KIC od 2016 roku opracowując w tym czasie również m.in. ekspertyzę poświęconą perspektywą ładowania indukcyjnego samochodów elektrycznych w ramach planowanego w Warszawie systemu car-sharing.

Projekt GREBUCO

GREBUCO, czyli Green building co-benefits calculator, to innowacyjny projekt zaliczany przez Climate-KIC do grupy Pathfinder Projects, czyli przedsięwzięć znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, na początku drogi od pomysłu do wprowadzenia gotowego rozwiązania na rynek. Opracowany w ramach projektu kalkulator jest dobrze dopasowany do potrzeb władz samorządowych. Dostarcza on wiedzy i uzasadnienia przy planowaniu inwestycji i wdrażaniu projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych, uwzględniając ich wpływ na lokalną gospodarkę, rynek pracy i zdrowie obywateli. Z narzędzia mogą skorzystać również inwestorzy, którzy będą mogli za jego pomocą nie tylko oszacować zwrot z planowanych inwestycji w różne rozwiązania proefektywnościowe, ale też ocenić ich oddziaływanie na otoczenie w myśl zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

O Climate-KIC

Climate-KIC jest stowarzyszeniem powołanym przez Parlament Europejski. Obecnie jest największą w Europie siecią partnerską zrzeszającą podmioty i środowiska zajmujące się tematyką zmian klimatycznych. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie oraz przedstawicieli administracji publicznej. Koncentruje się na działaniach edukacyjnych, wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji. Climate-KIC posiada oddziały i biura w dziesięciu krajach europejskich.

Tegoroczne spotkanie Partnerów Climate-KIC odbyło się w Warszawie, a jego gospodarzem był Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich ośrodków badawczych i naukowych, Urzędu m.st. Warszawy, firm doradczych i funduszy Venture Capital. Obecni byli również reprezentanci Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Pobierz prezentację

 

Prezentacja projektu GREBUCO

 

Untitled-27Masz pytania dotyczące GREBUCO?
Skontaktuj się z Kierownikiem Projektu Energia i Klimat

 

Aleksander Śniegocki

 

logotypy partnerów REBUCO