Aktualności

Wzrost cen wszystkich nośników energii w styczniu

 1. wykres cen energii

W styczniu ceny energii dla polskich konsumentów wzrosły o 0,8%. Odnotowano znaczny wzrost cen energii elektrycznej po wprowadzeniu nowych taryf oraz niewielki wzrost cen pozostałych nośników energii.

Ceny energii dla polskich konsumentów rosną piąty miesiąc z rzędu. W styczniu polscy konsumenci musieli zapłacić za nośniki energii o 0,8% więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca, i aż o 4,5% więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Wzrost średnich cen nośników energii spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem nowych taryf za energię elektryczną, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Dla pozostałych nośników energii również odnotowano podwyżki cen, były one jednak znacznie mniejsze.

 

Nowe taryfy URE

wykres cen energii Energia elektryczna zdrożała w styczniu o 2,2 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost cen elektryczności jest skutkiem nowych taryf zatwierdzonych przez prezesa URE w grudniu ubiegłego roku. Wyższe opłaty za rachunki wynikają przede wszystkim ze wzrostu opłat dystrybucyjnych, a także – w mniejszym stopniu – z nowej stawki opłaty OZE (0,37 gr/kWh). Przeciętne wydatki na prąd dla gospodarstwa domowego zwiększą się o kilkadziesiąt złotych rocznie, w zależności od grupy taryfowej.

Nowe, przejściowe taryfy zatwierdzono również dla gazu. Obowiązują one od 18 lutego do końca marca i przyniosły obniżki cen błękitnego paliwa w tym miesiącu. W styczniu jednak cena gazu była wyższa o 0,3% niż w grudniu. W ujęciu rocznym cena gazu kupowanego przez polskich konsumentów spadła o 2,6%.

Drożeje energia – rośnie inflacja

Ceny paliw transportowych kontynuowały stopniowy wzrost: w styczniu kierowcy musieli płacić za nie o 0,5% więcej niż pod koniec 2016 r.  Nieznacznie podrożały również paliwa stałe oraz energia cieplna (odpowiednio o 0,3% i 0,1%).

Inflacja w styczniu wyniosła 1,4% rok do roku. Drugi miesiąc z rzędu wkład cen energii we wzrost cen konsumpcyjnych był dodatni i wyniósł 0,6% p.p., czyli nieznacznie więcej niż w grudniu.

Ceny energii rosną w całej Europie

W styczniu nośniki energii w Unii Europejskiej były średnio o 2% droższe niż w grudniu 2016 r. Spośród największych gospodarek UE najmniej dotkliwy wzrost odnotowano w Niemczech (+0,9%), najwyższy zaś – we Francji (+4,3%).

W ujęciu rocznym ceny energii w Unii Europejskiej wzrosły aż o 7,2%. Największej podwyżki doświadczyli mieszkańcy Francji, którzy płacą za nośniki energii o 9,9% więcej niż na początku zeszłego roku. Najpowolniej ceny rosły we Włoszech (+2,7%). Wzrost cen energii w Niemczech (+5,9%) oraz Wielkiej Brytanii (+7,4%) był większy  Polsce (+4,5%), co wynika m.in. z wyższego udziału wydatków na paliw transportowe w budżetach gospodarstw domowych.

Autorzy: Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

 

  Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

   

  Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

   

  Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
  Źródła danych: GUS, Eurostat


   

  Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)