Raporty

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii

9 marca na stronach Ministerstwa Energii ukazała się ekspertyza pt. „Koncepcja Funkcjonowania Klastrów Energii”. Współautorami ekspertyzy są eksperci WiseEuropa, którzy dostarczyli analiz ekonomiczno-finansowych klastrów energii.

„Rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej najlepsze możliwe techniki wykorzystujące inteligentne i niskoemisyjne rozwiązania, wymaga jednak również decyzji charakterze strategicznym” – można przeczytać we wstępie do opublikowanej przez Ministerstwo Energii ekspertyzy. Dokument ten jest jednym z opracowań mających pomóc w podjęciu owych decyzji. Został on opracowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (lidera konsorcjum), instytut WiseEuropa oraz firmę ATMOTERM, przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.

Eksperci WiseEuropa przedstawili w opracowaniu analizę efektywności finansowej klastrów energii. Wynika z niej, że pozytywne skutki współdziałania w ramach klastra mogą istotnie zwiększyć atrakcyjność rozproszonych źródeł energii. Na obecnym etapie rozwoju technologii oraz otoczenia rynkowego energetyka rozproszona rozwijana w ramach klastrów nadal będzie wymagała wsparcia, jednak będzie ono znacznie niższe niż w przypadku nieskoordynowanego rozwoju OZE. Tym samym rozwój energetyki rozproszonej w formule klastrów ómoże ułatwić osiągnięcie takich celów polityki energetycznej jak poprawa jakości powietrza, ochrona klimatu, poprawa bezpieczeństwa energetycznego czy stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki.

Ekspertyza jest punktem wyjścia do dalszych prac i dyskusji z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości klastrów energii w Polsce.

Pobierz ekspertyzę

 

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii

 

Untitled-27Masz pytania dotyczące ekspertyzy?
Skontaktuj się z Kierownikiem Projektu Energia i Klimat

 

Aleksander Śniegocki