Aktualności

Stabilizacja cen nośników energii w lutym

  1. Wykres dynamiki cen energii

Przeciętne ceny nośników energii w lutym pozostały bez zmian.  Obserwowaliśmy przejściowy spadek cen gazu dla gospodarstw domowych. Rośnie udział paliw transportowych w wydatkach Polaków na energię

Wykres dynamiki cen energiiPo kilku miesiącach wzrostu cen energii, w lutym nastąpiła ich stabilizacja. W ujęciu rok do roku nośniki energii zdrożały jednak o 5,8%. Największą zmianę cen miesiąc do miesiąca odnotowano w przypadku gazu, za który konsumenci zapłacili prawie o 1% mniej niż w styczniu. Minimalnie spadły również ceny energii cieplnej. Nieznacznie wzrosły ceny paliw stałych oraz paliw transportowych, ceny energii elektrycznej pozostały natomiast bez zmian.

 

Gaz i ciepło lekko w dół

Najbardziej istotną zmianą w lutym był spadek cen gazu (-0,9%). Jest to efekt nowych taryf wprowadzonych przez Prezesa URE dla PGNiG, które obowiązują od drugiej połowy lutego do końca marca bieżącego roku. 17 marca Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził kolejną zmianę w taryfach gazowych, w związku z którą należy spodziewać się podwyżki cen błękitnego paliwa od kwietnia bieżącego roku. W lutym cena gazu była o 3,2% niższa w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

W ubiegłym miesiącu nastąpił niewielki spadek cen energii cieplnej (-0,2%). Podrożały natomiast paliwa stałe opałowe oraz paliwa transportowe, odpowiednio o 0,5% i 0,3%. Ceny na stacjach paliw rosły systematycznie od kilku miesięcy, w lutym kierowcy musieli zapłacić za nie o 21% więcej niż rok temu.

Rośnie udział paliw transportowych

Początek nowego roku przyniósł nowe dane dotyczące struktury zapotrzebowania polskich gospodarstw domowych na nośniki energii. Największa zmiana dotyczy paliw transportowych, których udział w całkowitych wydatkach na energię wzrósł o 5 p.p., a także ciepła sieciowego (spadek udziału o 3 p.p.)

Trendy bez zmian

W lutym ponownie zaobserwowano wzrost cen konsumpcyjnych rok do roku (o 1,9%). Wkład cen energii w inflację ukształtował się na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu i wyniósł 0,75 p.p.

Podobnie jak w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej również nie odnotowano istotnych zmian w cenach energii. Średnio w UE ceny nośników energii spadły o 0,12% w ujęciu miesiąc do miesiąca. We Włoszech energia zdrożała o 0,8%, w Niemczech o 0,2%, a we Francji o 0,02%.

W ujęciu rocznym nośniki energii kupowane przez mieszkańców Unii Europejskiej zdrożały średnio o 8% więcej. Najbardziej zmianę tę odczuli konsumenci we Francji, gdzie ceny energii od lutego 2015 r. wrosły o 11%. Najwolniej ceny rosły natomiast we Włoszech (+5% r/r).

Zobacz wszystkie Monitory Cen Energii

 

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

 

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

 

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
Źródła danych: GUS, Eurostat


 

Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)