Papers

Trudna miłość. Relacje polsko-niemieckie w Europie wielu prędkości

Konstruktywna współpraca Polski i Niemiec w sprawach europejskich leży dziś w interesie obu krajów. Polska potrzebuje jej, aby uniknąć perspektywy ugrzęźnięcia na ekonomicznych i politycznych peryferiach Europy, ze wszystkimi związanymi z tym zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa.

Z kolei Niemcy potrzebują jej dla sprawnego funkcjonowania ich kontynentalnego przywództwa oraz w celu ograniczenia niekorzystnych skutków ekonomicznych, jakie niesie ze sobą wyłanianie się „Europy wielu prędkości”.

W najbliższych miesiącach stosunki polsko-niemieckie mogą przejść poważną próbę w trzech obszarach integracji europejskiej, które dotyczą: przyszłości strefy euro; polityki zagranicznej UE wobec Europy Wschodniej i Rosji; oraz polityki azylowej UE. W najnowszej analizie WiseEuropa, Adam Balcer i Paweł Zerka opisują aktualną sytuację w tych trzech obszarach, skupiając się na zbieżnościach i rozbieżnościach pomiędzy Polską a Niemcami. Omawiają także znaczenie nadchodzących wyborów federalnych w Niemczech (wrzesień 2017) dla każdego z powyższych obszarów oraz dla całokształtu współpracy polsko-niemieckiej.

Zdaniem autorów, istnieje poważne ryzyko, że dalszy negatywny rozwój sytuacji wewnętrznej w Polsce pod względem praworządności i przestrzegania standardów demokracji, a także bezkompromisowa pozycja polskiego rządu w kwestii polityki azylowej UE, zostaną potraktowane jako dwa  “papierki lakmusowe” przywiązania Polski do europejskich wartości. Przez to polityczny dystans dzielący Warszawę od reszty Europy może się powiększyć, spychając polski rząd na coraz bardziej eurosceptyczne pozycje, a tym samym utrudniając współpracę polsko-niemiecką także w tych obszarach, gdzie oba kraje mają w dużej mierze zbieżne interesy – jak w przypadku europejskiej polityki wschodniej lub relacji między strefą euro a krajami spoza strefy. Koniec końców, gdy już odbędą się wybory federalne w Niemczech, stosunki polsko-niemieckie mogą stać się „nieco bardziej” lub „znacznie bardziej” napięte niż obecnie.

 

Inspiracji do tekstu dostarczyły dyskusje, które odbyły się w ramach I Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu w sprawach Europejskich (9-10 lutego 2017 w Warszawie) – wspólnej inicjatywy WiseEuropa oraz Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. 

Autorzy

dr Paweł Zerka, Kierownik Programu Stosunki Międzynarodowe i Polityka Zagraniczna

Adam Balcer, Kierownik Projektu Eurazja

 

Publikacja powstała we współpracy z Fundacja im. Heinricha Bölla

boell logo