Aktualności

Dyskusja o klastrach energii

  1. Aleksander Śniegocki portret

30 marca odbyło się tzw. śniadanie ekspertów poświęcone tematyce klastrów energii. W zorganizowanym przez redakcję Teraz Środowisko spotkaniu udział wziął m. in. Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Środowisko WiseEuropa, a zarazem współautor ekspertyzy „Koncepcja Funkcjonowania Klastrów Energii”, która powstała na zamówienie Ministerstwa Energii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klastrów energii i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz eksperci. Uczestnicy dyskutowali na tematperspektyw dla rozwoju intensywnie w ostatnich miesiącach promowanych klastrów energii w Polsce. Na sali obecni byli prof. dr hab. Jan Popczyk, Beata Wiszniewska, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Zbigniew Szpak, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Iwona Gaweł, koordynatorka Polish Wood Cluster, Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, Jakub Kasnowski, radca prawny w zespole Energy & Resources kancelarii Deloitte Legal oraz Ryszard Pazdan, założyciel i prezes firmy ATMOTERM SA.

Uczestnicy rozmawiali o problemach i przeszkodach, na jakie natrafić może rozwój klastrów energii w Polsce. Wśród tychże wymienili m.in. problemy z finansowaniem – brak wystarczających zachęt do tworzenia klastrów, problemy natury prawnej – brak stałości przepisów, oraz konieczność utrzymania oddolnego charakteru klastrów.

Wyzwanie polega na tym, jak włożyć klastry w ramy prawne tak, by nie zadusić oddolnej inicjatywy – mówił Aleksander Śniegocki, który przestrzegał przed próbami zamykania klastrów w wąsko zdefiniowanych ramach prawnych. Kierownik Projektu Energetyka i Klima w WiseEuropa wskazywał też na konieczność szerszej reformy całego rynku energii, która tworzyłaby ogólne ramy rozwoju.

Więcej o samej debacie można przeczytać na stronie Teraz Środowisko.

9 marca Ministerstwo Energii udostępniło dokument Koncepcja Funkcjonowania Klastrów Energii, którego współautorami są dr Maciej Bukowski i Aleksander Śniegocki. Eksperci WiseEuropa przedstawili w opracowaniu analizę efektywności finansowej klastrów energii. Wynika z niej, że pozytywne skutki współdziałania w ramach klastra mogą istotnie zwiększyć atrakcyjność rozproszonych źródeł energii. Na obecnym etapie rozwoju technologii oraz otoczenia rynkowego energetyka rozproszona rozwijana w ramach klastrów nadal będzie wymagała wsparcia, jednak będzie ono znacznie niższe niż w przypadku nieskoordynowanego rozwoju OZE. Tym samym rozwój energetyki rozproszonej w formule klastrów może ułatwić osiągnięcie takich celów polityki energetycznej jak poprawa jakości powietrza, ochrona klimatu, poprawa bezpieczeństwa energetycznego czy stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki.

Redakcja Teraz Środowisko tworzy mapę Panoramę Klastrów Energii w Polsce. Do powstającej mapy klastry można zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie serwisu Teraz Środowisko.

Untitled-27Masz pytania dotyczące klastrów energii?
Skontaktuj się z Kierownikiem Projektu Energia i Klimat

 

Aleksander Śniegocki