Aktualności

SOR wobec wyzwań gospodarczych i klimatycznych

Wystartował projekt analityczno-komunikacyjny WiseEuropa „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju wobec wyzwań gospodarczych i klimatycznych”. Projekt poświęcony jest polityce przemysłowej i rozwojowej polskiej gospodarki w kontekście wyzwań współczesności, w szczególności zaś – wyzwań związanych z ochroną klimatu, europejską polityką klimatyczną i nieskoemisyjną transformacją światowego przemysłu.

Projekt zakłada publikację czterech dokumentów analitycznych poświęconych tej tematyce oraz ich konsultacje z przedstawicielami administracji publiczne – kreatorami i egzekutorami polityki przemysłowej, oraz jej recenzentami – ekspertami w obszarze zainteresowania projektu. W konsultacje zaangażowani są w szczególności przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii oraz specjaliści z instytutów naukowych i think tanków.
Projekt przewiduje również konsultacje ze stroną biznesową, przedstawicielami przedsiębiorstw produkcyjnych oraz organizacji reprezentujących branże energetyczną, budowlaną, chemiczną, wytwórców Odnawialnych Źródeł Energii i inne.

– Nasze analizy dotyczące polityki publicznej, w tym wypadku polityki przemysłowej, konfrontujemy z opiniami jej twórców oraz z przedstawicielami podmiotów, które mają wpływ na jej tworzenie – wyjaśnia dr Maciej Bukowski, prezes think-tanku WiseEuropa, główny ekspert projektu. – Wsłuchujemy się też w opinię przedstawicieli podmiotów, które obejmą skutki wdrożenia Strategii Odpowiedzialnego rozwoju oraz powstających dokumentów operacjonalizujących SOR. Dzięki takiej „platformie komunikacyjnej” uzyskujemy pełen obraz sytuacji i możemy zarekomendować optymalne rozwiązania.

Pierwszy dokument autorstwa ekspertów WiseEuropa, Aleksandra Śniegockiego i dr Macieja Bukowskiego został już opublikowany i przedstawiony Grupie Doradczej Wysokiego Szczebla oraz Przemysłowej Grupie Doradczej projektu. Opracowanie zatytułowane „Made in Europe – polityka przemysłowa wobec wyzwań XXI wieki.” zawiera analizę rozwoju przemysłowego Polski, międzynarodowych uwarunkowań dalszej industrializacji oraz warunków, jakie polska gospodarka i przemysł powinny spełniać, aby dalej rozwijać się w zdrowy i dynamiczny sposób. Autorzy odnoszą się do zapisów rządowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju (tzw. planu Morawieckiego), sami też przedstawiają rekomendację kierunków i działań dla polskiej polityki przemysłowej.

Szczególnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest według autorów konieczność przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji. Jest ona konieczna nie tylko ze względu na europejskie zobowiązania i sankcje grożące za ich niedotrzymanie. Jest również warunkiem integracji z europejskim ekosystemem przemysłowym i gospodarczym. W najnowszym raporcie eksperci WiseEuropa podkreślają, że transformacja ta nie dotyczy jedynie energetyki – również produkcji i przetwórstwa, oraz wskazują na możliwe źródła finansowania niskoemisyjnych zmian w gospodarce.

W ramach projektu „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju wobec wyzwań gospodarczych i klimatycznych” planowana jest publikacja kolejnych opracowań. Dotyczyć one będą

    • globalnych megatrendów klimatycznych i gospodarczych, jakie wpływać będą na gospodarkę przyszłości,
    • rozwoju regionalnego wobec wyzwań gospodarczych i klimatycznych
    • bezpieczeństwa energetycznego Polski, również w kontekście polityki klimatycznej.

Kolejne opracowania również będą konsultowane z ekspertami projektu, kreatorami i interesariuszami polityki przemysłowej.