Aktualności

Spadek cen energii dla gospodarstw domowych w marcu

W marcu odnotowaliśmy największy spadek cen paliw transportowych od ponad pół roku. Był to również ostatni miesiąc niższych cen gazu dla konsumentów. Obserwowaliśmy również stabilizację cen energii elektrycznej, ciepła sieciowego i paliw stałych.


Po okresie dwumiesięcznej stabilizacji cen energii, marzec przyniósł niewielki ich spadek wynoszący -0,6%.  Największy wkład w obniżkę miał spadek średniej miesięcznej ceny gazu (-1,5%) oraz paliw transportowych (-1,3%). Minimalne wahania cen odnotowano dla energii cieplnej oraz paliw stałych przeznaczonych na opał. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie uległa zmianie w stosunku do poprzedzającego miesiąca. Mimo spadku cen w marcu, polscy konsumenci musieli zapłacić za nośniki energii niemal o 5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spadek cen błękitnego paliwa odnotowany w lutym i marcu jest przejściowy. Nowa, wyższa taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE weszła w życie na początku kwietnia i ma obowiązywać do końca roku. Warto podkreślić, że jest to pierwsza od trzech lat podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych.

W marcu konsumenci zapłacili mniej również za benzynę oraz olej napędowy. Ceny spadły o 1,3%, najwięcej od sierpnia ubiegłego roku. Obniżki na stacjach paliw są rezultatem spadku cen na rynku ropy naftowej. Średnia cena baryłki spadła z 222 zł w lutym do 207 zł w marcu. Jednak nawet uwzględniając ostatnie spadki, średnia cena paliw transportowych i tak jest daleka od ubiegłorocznego minimum – w ujęciu rok do roku wzrosła ona o blisko 18%.

Ceny pozostałych nośników energii pozostały względnie stabilne. Dla energii cieplnej odnotowano spadek o 0,1% natomiast dla paliw stałych – wzrost 0,1%.

Marzec – podobnie jak poprzednie miesiące – przyniósł wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym. Wyniósł on +1,81%, z czego 0,64 p.p. można przypisać wzrostowi cen nośników energii.

Niewielki spadek cen energii zaobserwowano w skali całej Unii Europejskiej (-0,7%). Ceny nośników energii spadły o niemal 1% miesiąc do miesiąca w Niemczech. Był to największy spadek wśród większych gospodarek UE. Z tej grupy państw wzrostu cen energii doświadczyły jedynie Włochy (+0,2%).

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost cen energii we wszystkich największych gospodarkach UE. Najbardziej dotkliwe podwyżki miały we Francji – wyniosły niemal 10%. Najwolniej energia drożała we Włoszech, gdzie konsumenci musieli za nią płacić o 4,6% więcej niż w marcu 2016 r.

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

 

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

 

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org
Źródła danych: GUS, Eurostat


 

Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki (e.: aleksander.sniegocki@wise-europa.eu)