• Featured entry

Aktualności

Wiosenne miesiące korzystne dla konsumentów energii

Maj był czwartym z rzędu miesiącem spadków cen energii / Spadkowy trend napędzany przez paliwa transportowe / Stabilne ceny pozostałych nośników energii

WARSZAWA – Maj to czwarty z rzędu miesiąc, w którym odnotowano spadek cen nośników energii (-0,7%). Od lutego ceny spadły o 1,5%. Energia wciąż jest jednak droższa niż rok temu – polscy konsumenci zapłacili za nią w maju o 2,7% więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

Za spadek odpowiedzialne są przede wszystkim paliwa transportowe, których ceny spadły z miesiąca na miesiąc o 2,0% – najwięcej od lutego 2016. Gaz i energia cieplna również potaniały (-0,1%).

Obniżka cen paliw transportowych związana była z sytuacją na rynku ropy naftowej. Mimo że na koniec maja cena za baryłkę wyrażona w dolarach wróciła do poziomu zbliżonego do tego z końca kwietnia (-0,1%), w międzyczasie odnotowano fluktuacje, które sprawiły, że średnio w maju za baryłkę płacono w dolarach o 3,8% mniej niż
w kwietniu. Ponadto złoty umocnił się
w stosunku do dolara, przez co cena za baryłkę ropy naftowej wyrażona w złotówkach była na koniec maja o 3,6% niższa niż na koniec kwietnia, średniomiesięcznie zaś – niższa aż o 7,5%. Obserwowane w ubiegłych tygodniach zmiany cen ropy naftowej oraz paliw transportowych wskazują, że trend spadkowy jest kontynuowany, co znajdzie odzwierciedlenie w czerwcowym odczycie indeksu cen energii.

Ceny energii elektrycznej i paliw stałych pozostały niezmienione. W kolejnych miesiącach nie należy się spodziewać zmian cen energii elektrycznej: inaczej niż w ubiegłym roku, prezes URE nie zmienił taryf dla tego nośnika energii w drugim półroczu.

Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wyniósł w maju 1,5%. To najniższy poziom inflacji od stycznia b.r., kiedy wyniosła ona 1,4%. Wkład nośników energii w całkowity wzrost cen spadł od kwietnia
o 0,23 pp., do poziomu 0,35 pp.

W skali Unii Europejskiej również zaobserwowano spadek cen nośników energii, jednak nieco mniejszy niż w Polsce (-1,0%). Wśród największych gospodarek unijnych zbliżone do polskich obniżki odnotowano we Francji (-1,5%) oraz
w Niemczech (-1,4%). Ceny nośników  energii wzrosły natomiast w Wielkiej Brytanii (+0,6%).

Europejscy konsumenci płacili za energię o 4,2% więcej niż rok temu. Podwyżki najbardziej odczuli Włosi (+6,4%), natomiast były one dużo łagodniejsze w Niemczech (+2,0%).

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

 

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org

Źródła danych: GUS, Eurostat

Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki aleksander.sniegocki@wise-europa.eu

Monitor_Cen_Energii_2017_maj