Aktualności

Taniejące paliwa hamują inflację

Spadek cen nośników energii o 1,3% w czerwcu / Największy spadek cen na stacjach paliw od półtora roku / Niewielki spadek cen gazu oraz wzrost cen paliw stałych

WARSZAWA – W czerwcu utrzymał się trwający od lutego zniżkowy trend cen energii. Średnia cena nośników energii była o 1,3% niższa w porównaniu z majem. Spadek indeksu cen energii spowodowały znaczące obniżki na stacjach paliw. Ceny pozostałych nośników energii nie uległy  dużym zmianom: niewielką obniżkę odnotowano dla gazu, nieznacznie podrożały natomiast paliwa stałe. Ceny energii elektrycznej i cieplnej pozostały bez zmian. Uśredniona cena nośników energii zbliżyła się do poziomu sprzed roku. Obecnie jest zaledwie o 0,7% wyższa niż w czerwcu 2016 roku.

Paliwa transportowe tanieją od kilku miesięcy, w czerwcu nastąpił jednak wyjątkowo duży spadek cen, wynoszący ponad 4% miesiąc do miesiąca (ostatni raz obniżały się one tak szybko w styczniu 2016 r.) Dzięki temu kierowcy płacili za paliwo niemal tyle samo ile rok temu. Jest to skutek zmian na światowym rynku ropy naftowej oraz umacniania się polskiej waluty. Cena baryłki ropy wyrażona w dolarach spadła od lutego o 15%, a w złotówkach – aż o 22%. Lipcowe odbicie cen tego surowca może odwrócić spadkowy trend cen paliw w kolejnych miesiącach. Będzie to jednak widoczne najwcześniej w sierpniowych odczytach indeksu cen energii.

Po kilkumiesięcznej stabilizacji nastąpiła niewielka (+0,3%) podwyżka cen paliw stałych przeznaczonych na opał. Nieznacznie staniał gaz – konsumenci za błękitne paliwo zapłacili w czerwcu o 0,3% mniej niż w maju bieżącego roku. Nie odnotowano zmian w cenach energii elektrycznej i cieplnej.

Inflacja w czerwcu wyhamowała o 0,2 p.p. i wyniosła 1,3% w ujęciu rocznym. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, wynikało to w dużej mierze z dynamiki cen nośników energii: ich wkład w całkowity wzrost cen konsumpcyjnych obniżył się w ciągu miesiąca z 0,35 p.p. do 0,9 p.p.

W Unii Europejskiej również odnotowano spadek cen nośników energii, jednak był on mniejszy niż w Polsce. Średnio w całej UE konsumenci zapłacili bowiem za energię o 0,87% mniej niż maju. Spośród największych gospodarek unijnych Polska była krajem w którym obniżka cen energii była najbardziej zauważalna. Druga w kolejności była Francja, gdzie zaobserwowano spadek cen wynoszący 1,15%.

W ujęciu rok do roku ceny energii dla mieszkańców UE wzrosły średnio o 1,73%. Największa wzrost miał miejsce we Włoszech, gdzie energia w czerwcu była droższa o 4,57% niż rok temu.

Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka

WiseEuropa

 

POBIERZ: Monitor_Cen_Energii_2017_czerwiec

 

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org

Źródła danych: GUS, Eurostat

Kontakt merytoryczny: Aleksander Śniegocki aleksander.sniegocki@wise-europa.eu
Kontakt dla mediów: Aleksandra Sawicka aleksandra.sawicka@wise-europa.eu
Posted in: