Aktualności

Przedstawiamy German-Polish European Blog

Polsko niemieckie stosunki dwustronne i ich wpływ na wspólną politykę europejską to motyw przewodni German-Polish European Blog. Comiesięczne odsłony bloga przygotowuje WiseEuropa, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla
w Warszawie.

Wśród tematów poruszanych na blogu są scenariusze dalszej integracji europejskiej, reformy instytucjonalne, negocjacje związane z Brexitem czy kryzys migracyjny. Autorzy wpisów to eksperci
i ekspertki ds. polityki międzynarodowej, ekonomii i integracji europejskiej.

Aby przedstawić polsko-niemieckie relacje w jak najszerszej perspektywie, na łamach German-Polish European Blog co miesiąc pojawiać się będą dwa artykuły, jeden polskiego, drugi niemieckiego autora. Przybliżą oni polskie i niemieckie spojrzenie na politykę zagraniczną UE oraz główne możliwości
i przeszkody naszej współpracy bilateralnej. Koordynatorem publikacji jest Adam Balcer, kierownik projektu Eurazja w WiseEuropa.

Zapraszamy do comiesięcznej lektury!