Aktualności

WiseEuropa o scenariuszach redukcji emisji CO2 w czasopiśmie Energy Policy

WiseEuropa przygotowało analizę długoterminowych scenariuszy dekarbonizacji dla Polski. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Energy Policy, jako część badania „Tracking sectoral progress in the deep decarbonisation of energy systems in Europe”.

Głęboka redukcja emisji gazów cieplarnianych w Europie wymaga zmiany strukturalnej w systemie energetyczno-paliwowym. Artykuł pokazuje, że UE poczyniła znaczne postępy w redukcji CO2 w ubiegłych latach. Potrzebne są jednak dalsze działania – w tym przyspieszenie zmian w kilku sektorach – jeżeli długoterminowe cele europejskiej polityki klimatycznej mają zostać osiągnięte.

Artykuł w „Energy Policy” jest przykładem wspierania przez europejskie ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe transparentności wdrażania Porozumienia Paryskiego. Śledzenie oraz systematyczna analiza działań na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej w poszczególnych państwach jest istotnym warunkiem powodzenia globalnej polityki klimatycznej.

Publikację przygotowali eksperci z Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI), Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, University College London Energy Institute, Grenoble Applied Economics Lab, E3M-Lab, WiseEuropa, ENEA i Enerdata.

Artykuł Tracking sectoral progress in the deep decarbonisation of energy systems in Europe