Aktualności

4 scenariusze dla polskiej energetyki do 2050

Jakie będą skutki utrzymania polskiej energetyki przy węglu, wprowadzenia atomu lub postawienia na źródła odnawialne? Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawia w raporcie „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze” Forum Energii. WiseEuropa przygotowało analizę ekonomiczną i ocenę potencjału wykorzystania krajowych zasobów energetycznych dla tego opracowania.

Raport analizuje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki czterech różnych scenariuszy energetycznych. Każdy z nich zakłada oparcie sektora o inny mix źródeł wytwórczych – od dominacji elektrowni węglowych, poprzez dywersyfikację z udziałem m.in. energetyki jądrowej, kończąc na dominacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Analitycy WiseEuropa oszacowali potencjał wykorzystania krajowych nośników energii do 2050 roku oraz porównali wpływ każdego z czterech scenariuszy na bezpieczeństwo energetyczne kraju i gospodarkę.

Kluczowe wnioski płynące z analiz to:

Dywersyfikacja miksu energii poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Utrzymując duży udział produkcji z węgla trzeba pamiętać, że po 2030 r. zostaną wyczerpane istniejące kopalnie węgla brunatnego, a otwarcie nowych jest mało prawdopodobne. Wydobycie węgla kamiennego będzie spadać na skutek wyczerpywania się złóż, co będzie skutkowało zwiększeniem importu surowca.  Najmniejszą zależność od importu, na poziomie 28%, da nam wybór scenariusza OZE.

Łączne koszty 4 scenariuszy do 2050 r. są podobne, jednak ich struktura oraz dynamika istotnie się różnią.

Wynika to ze spadających kosztów wytwarzania energii w źródłach OZE oraz przewagi tych źródeł, dla których koszty inwestycji spadają i które mają niskie lub zerowe koszty zmienne. Scenariusze zdywersyfikowane cechują się korzystniejszą dynamiką kosztów w długim okresie, a także większym udziałem nakładów inwestycyjnych, a mniejszym – wydatków na uprawnienia do emisji CO2.

Duża różnica w poziomie redukcji emisji CO2 do 2050 r.

Do roku 2030 scenariusze zdywersyfikowane pozwalają zmniejszyć emisję CO2 pochodzącą z energetyki o 18% względem 2005 r., a scenariusz odnawialny – o 27%. W scenariuszu węglowym emisje CO2 w 2005 r. i 2030 r. są takie same.

Z kolei do 2050 r. oparcie energetyki na węglu zapewni 7% redukcji, scenariusze zdywersyfikowane o 65-68%, a postawienie na OZE – 84% redukcji.

 

Przeczytaj raport „Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze”