Aktualności

Koniec półrocznego spadku cen energii

Pierwszy wzrost cen energii od początku roku. Znaczące podwyżki cen paliw transportowych. Węgiel najdroższy od ponad trzech lat.

Po kilku miesiącach spadku cen nośników energii, w sierpniu nastąpił ich wzrost o 0,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Podwyżkę spowodowały przede wszystkim drożejące paliwa transportowe i w mniejszym stopniu – paliwa stałe na opał. Odnotowano również nieznaczny spadek średniej ceny gazu. Ceny energii elektrycznej i cieplnej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, pozostały stabilne. Średnia cena nośników energii w sierpniu bieżącego roku była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Cena paliw transportowych systematycznie spadała od marca do lipca bieżącego roku, w sierpniu jednak nastąpiło odwrócenie tego trendu. Kierowcy musieli zapłacić na stacjach paliw o ponad 2,2% więcej niż w poprzedzającym miesiącu i prawie 3,5% więcej niż w ubiegłym roku.  Wzrost ceny paliw transportowych wynika z dynamiki cen ropy naftowej. W skali globalnej baryłka ropy zdrożała w sierpniu o blisko 7%, co przy uwzględnieniu wahań kursowych, przełożyło się na 4,6-procentowy wzrost ceny wyrażonej w polskiej walucie.

Drożeje również węgiel oraz inne paliwa stałe przeznaczone na opał. Ich cena wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca o blisko 1% i tym samym osiągnęła najwyższy poziom od marca 2014 r. Konsumenci musieli zapłacić za węgiel o ponad 4,5% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Jedną z przyczyn podwyżki cen paliw stałych jest wprowadzenie norm jakościowych, które wyeliminowały z rynku węgiel o najgorszych parametrach, w największym stopniu przyczyniającym się do problemu smogu.

Dla pozostałych nośników energii nie odnotowano znaczących zmian cen – nieznacznie (-0,2%) potaniał gaz, energia cieplna zdrożała o 0,1%, natomiast cena energii elektrycznej nie zmieniła się w porównaniu do poprzedzającego miesiąca.

Poziom inflacji w sierpniu był zbliżony do poziomu lipcowego i wyniósł 1,4%. Nieznacznie wzrósł natomiast wkład cen energii w zmianę cen konsumpcyjnych.

Średnia cena energii wzrosła nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej – średnio o 0,68%. Największy wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano we Francji (+1,14%), najmniejszy zaś – we Włoszech (+0,31%).

Znaczące różnice w cenach nośników energii wystąpiły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Gospodarstwa domowe w UE zapłaciły za energię  średnio o 3,62% więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Najbardziej dotkliwą podwyżkę odczuli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie ceny energii w ujęciu rocznym wzrosły o 5,2%.

***

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

Pobierz Monitor Cen Energii