Aktualności

Rekordowe ceny węgla

Najszybszy w tym roku wzrost cen energii /Wzrost cen paliw transportowych przyspieszył /Problemy z podażą węgla przekładają się na wyraźny wzrost cen dla odbiorców indywidualnych.

Wrzesień przyniósł kontynuację wzrostu cen energii. Był on ponad dwukrotnie większy niż w sierpniu i wyniósł 1,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Ostatni raz nośniki energii drożały w tym tempie w grudniu ubiegłego roku. Najbardziej zdrożały paliwa transportowe oraz paliwa stałe przeznaczone na opał. Ceny gazu i energii cieplnej również nieznacznie wzrosły. Polskie gospodarstwa domowe musiały płacić za nośniki energii o 2,3% więcej niż we wrześniu 2016.

Do wzrostu średniej ceny nośników energii najbardziej przyczyniły się podwyżki na stacjach paliw o 3,4% względem sierpnia. Jest to najwyższy wzrost od początku tego roku. Sytuacja na światowym rynku ropy naftowej wskazuje na utrzymywanie się presji na wzrost cen paliw: średnia cena baryłki wzrosła z ok. 52 USD w sierpniu do ponad 56 USD we wrześniu. W ujęciu rok do roku ceny na stacjach paliw wzrosły o 3,5%.

Problemy z podażą węgla dla indywidualnych odbiorców znalazły odzwierciedlenie we wrześniowej dynamice cen paliw stałych przeznaczonych na opał. Były one o ponad 2,5% wyższe niż w poprzedzającym miesiącu, osiągając najwyższą cenę od początku analizowanego okresu. Ostatni raz porównywalny jednorazowy wzrost cen miał miejsce w sierpniu 2011 roku. W ujęciu rocznym ceny paliw stałych wzrosły o 7%.

Nieznacznie (+0,3%) wzrosły średnie ceny gazu i energii cieplnej, cena elektryczności natomiast, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, pozostała bez zmian.

Ceny nośników energii nadal mają istotny wpływ na inflację. Ich wkład w ogólną zmianę cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wyniósł we wrześniu +0,3 p.p.

Konsumenci musieli więcej zapłacić za energię nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Średnia cena nośników w UE wzrosła we wrześniu średnio o 1,1%. Spośród największych gospodarek to właśnie w Polsce odnotowano najbardziej istotną podwyżkę w ujęciu miesięcznym. Najmniejsze wzrost cen odczuli natomiast mieszkańcy Włoch (+0,5%).

W ujęciu rok do roku największy skok cen nośników energii wystąpił we Francji (+4,84%) i Wielkiej Brytanii (+4,47%), a najmniejszy w Polsce (+2,27%).

***
Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc, prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

Pobierz Monitor Cen Energii 09/2017