Aktualności

Ceny węgla biją kolejne rekordy

Wzrost średnich cen nośników energii o 0,5%. Rekordowy wzrost oraz poziom cen węgla. Stabilizacja cen pozostałych nośników energii.

Trzeci miesiąc z rzędu obserwowany jest wzrost cen energii dla polskich konsumentów. W październiku był on jednak mniejszy niż we wrześniu i wyniósł +0,5%. Podwyżka spowodowana była przede wszystkim dynamicznie drożejącym węglem, który osiąga rekordowe ceny. Dla pozostałych nośników energii odnotowano dużo mniejsze wahania cen – nieznacznie wzrosły ceny paliw transportowych i gazu, staniała energia cieplna, a cena energii elektrycznej pozostała bez zmian.  Polskie gospodarstwa domowe musiały zapłacić za energię
o 2,15% więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Najbardziej dotkliwą zmianą dla polskich gospodarstw domowych był wzrost cen paliw stałych przeznaczonych na opał – konsumenci musieli zapłacić za nie o prawie 3% więcej niż we wrześniu bieżącego roku. Węgiel drożeje już od 5 miesięcy, ale w październiku odnotowano rekordowe ceny, o ponad 9% przewyższające te z ubiegłego roku. Przyczyną dynamicznego wzrostu cen surowca są problemy logistyczne na kolei, niedobór wysokiej jakości węgla krajowego, a także wzrost cen surowca na rynku światowym. Drożejący węgiel może spowodować podwyżkę cen innych nośników energii. Obecnie trwają negocjacje URE ze spółkami energetycznymi, które żądają podniesienia taryf dla indywidualnych odbiorców.

Ceny pozostałych nośników energii nie uległy w październiku znacznym wahaniom.  O 0,4% wzrosła cena paliw transportowych, o 0,2% gazu, cena energii elektrycznej pozostała stabilna. Spadek odnotowano jedynie dla energii cieplnej, choć był on bardzo ograniczony (-0,1%).

Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rok do roku wyniósł w październiku 1,6%, z czego za 0,28 p.p. odpowiedziały ceny nośników energii.

Podobny wzrost cen energii jak w Polsce zaobserwowano średnio dla całej Unii Europejskiej (+0,66%). Największa podwyżka miała miejsce we Włoszech – tam nośniki energii w październiku były o 1,12% droższe niż w poprzedzającym miesiącu.
W Niemczech zaś konsumenci zapłacili za energię o 0,1% mniej niż we wrześniu.

W ujęciu rocznym cena energii najbardziej wzrosła w Wielkiej Brytanii i Francji (dla obu krajów +4,6%). Najmniej zaś w Niemczech (+1,25%) i Polsce (+2,15%).

Pobierz Monitor Cen Energii

***

Monitor Cen Energii publikowany jest co miesiąc prezentując najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat.

Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa.

Przygotowanie danych: Energyprofiler.org

Źródła danych: GUS, Eurostat