Aktualności

Jaka przyszłość relacji transatlantyckich? Debata WiseEuropa

Jakie będą przyszłe relacje Polski i Niemiec? Czy wpłyną na sytuację wewnątrz UE oraz relacje transatlantyckie? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy seminarium i debaty, zorganizowanych wspólnie przez WiseEuropa i Fundację Konrada Adenauera w Polsce 22 listopada 2017 r. w Warszawie.

Podłożem dyskusji była zmiana polityki Stanów Zjednoczonych po objęciu przez Donalda Trumpa stanowiska prezydenta USA. Po raz pierwszy bowiem od II wojny światowej amerykański przywódca kwestionuje korzyści płynące z integracji europejskiej.

Uczestnicy debaty stwierdzili także, iż dwustronne relacje gospodarcze między Polską a USA są poniżej ich potencjału, jednocześnie zauważając silną integrację polskiej gospodarka z niemiecką, również poprzez globalne łańcuchy wartości. Jednym z możliwych sposobów, w jaki Polska może odejść od tej zależności jest ściślejsza współpraca gospodarcza z USA, do czego obecnie dąży Polska.

Prelegenci podkreślali także poważne różnice ideologiczne między polską elitą rządzącą a administracją Trumpa i głównym nurtem niemieckiej elity politycznej z drugiej. Stwierdzili również pogorszenie wizerunku Ameryki w społeczeństwie niemieckim i, w mniejszym stopniu, wśród jej elity politycznej. Jednocześnie zauważyli, że po Brexicie relacje między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi staną się gospodarczym trzonem społeczności transatlantyckiej.

Prelegentami debaty byli: Evita Schmieg (Stiftung Wissenschaft und Politik), Henning Riecke (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), dr Michał Kuź (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) i Ryszard Schnepf (były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych).