Aktualności

Rekrutacja: Starszy Analityk / Kierownik Projektu (UE/Azja Centralna)

WiseEuropa zaprasza do aplikowania na stanowisko Starszy Analityk – Kierownik Projektu (UE/Azja Centralna) (K/M).

 

Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie,
  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym,
  • Znajomość polityki zagranicznej UE (w tym relacji ekonomicznych i zagadnień bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej,
  • Znajomość polityki zagranicznej USA, Rosji i Chin (włączając relacje ekonomiczne i zagadnienia bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej,
  • Posiadanie znaczącej i aktywnej sieci kontaktów w instytucjach badawczych, think-tankach, instytutach naukowych w krajach Unii Europejskiej,
  • Doświadczenie w budowaniu międzynarodowych konsorcjów badawczych (np. Horyzont 2020) i pracy badawczej w ich ramach,
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz co najmniej dobra innego (poza polskim) języka Unii Europejskiej.

 

Oferujemy:

  • współtworzenie Programu Polityka Zagraniczna i Stosunki Międzynarodowe WiseEuropa,
  • stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce,
  • elastyczną kulturę pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: wojciech.bialozyt@wise-europa.eu.
Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2017 r.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

WiseEuropa skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami.