Raporty

Uwalniając ukryty potencjał – rzecz o termomodernizacji

Sposób na walkę ze smogiem to głęboka zmiana w polskim bilansie energetycznym poprzez dywersyfikację technologiczną energetyki oraz wykorzystanie nowych, zeroemisyjnych technologii do produkcji prądu i ciepła w mikroskali. Przedstawiamy raport „Uwalniając ukryty potencjał. Gospodarczy wpływ inwestycji w mikroinstalacje OZE oraz termomodernizację budynków”.

Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych smogiem krajów Europy. Według WHO wśród dziesięciu miast UE o najgorszej jakości powietrza znajduje się aż siedem polskich miast, a w pierwszej pięćdziesiątce aż 33. W wielu polskich miejscowościach w sezonie grzewczym te – bardzo złe – średnie wskaźniki przekraczane są wielokrotnie. Powoduje to kilkadziesiąt tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku w następstwie chorób układu krążenia i oddechowego oraz nowotworów, skracając oczekiwaną długość życia przeciętnego Polaka nawet o trzy lata.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na walkę ze smogiem byłaby głęboka zmiana w polskim bilansie energetycznym poprzez dywersyfkację technologiczną energetyki systemowej oraz wykorzystanie nowych, zeroemisyjnych technologii do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikroskali. W tym drugim wypadku pożądanym elementem zmian byłaby powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych, dzięki której stosunkowo niewielkie instalacje OZE mogłyby z powodzeniem zaspokoić potrzeby energetyczne istotnej części polskich gospodarstw domowych.

W raporcie przedstawiamy – na podstawie literatury przedmiotu oraz obliczeń własnych – efekt energetyczny i ekonomiczny jaki dla polskiej gospodarki miałaby tego typu transformacja. Ponieważ jednym z kluczowych czynników spowalniających upowszechnianie się nowych technologii budowlanych i energetycznych w Polsce są bariery fnansowe, w raporcie analizujemy skutki, jakie przyniosłoby wykorzystanie środków z EU ETS jako ważnego źródła współfnansowania inwestycji prywatnych w tym obszarze.

Analiza powstała dzięki wsparciu Fundacji WWF Polska w ramach kampanii „Więcej niż energia”.

Pobierz raport „Uwalniając ukryty potencjał. Gospodarczy wpływ inwestycji w mikroinstalacje OZE oraz termomodernizację budynków”