Raporty

Od Wikingów do UE. Rola miast bałtyckich i czarnomorskich w integracji europejskiej

Przez stulecia kontakty między morzami Bałtyckim i Czarnym miały istotny wkład w historię całej Europy. Ponowne odkrycie tego bogatego dziedzictwa wymaga silniejszego nacisku na oś Północ-Południe w europejskiej historii i kulturze – czytamy w raporcie  „From the Vikings to the European Union. The Baltic and the Black Sea cities as drivers of European integration”.


W ostatnich latach obserwujemy nasilenie się relacji między UE a krajami basenu Morza Czarnego, pomimo rosnącej niestabilności w regionie, spowodowanej głównie neoimperialną polityką Rosji. Kluczową rolę w zbliżeniu regionu Morza Czarnego do UE odgrywają kraje bałtyckie.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) współpracuje z Organizacją Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego(BSEC), a jednocześnie miasta bałtyckie są zaangażowane w współpracę z regionem Morza Czarnego poprzez europejskie instytuty (w szczególności Europejski Komitet Regionów). Istnieje jednak wiele możliwości wzmocnienia współpracy, opisanych w niniejszym raporcie.

Raport powstał dzięki wsparciu miast:

 

      

Autor:

 

Adam Balcer, Kierownik projektu Polityka zagraniczna