Aktualności

Sustainable finance – finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego w Europie

– Coraz wyraźniejszym światowym trendem jest wycofywanie się banków z finansowania brudnych inwestycji. Czas na zmiany w podejściu Polski do tego zjawiska– powiedział prezes WiseEuropa Maciej Bukowski podczas seminarium „Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego (sustainable growth) w Europie – dyskusja na kanwie rekomendacji raportu grupy ekspertów Komisji Europejskiej”. Spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w siedzibie mBank, który razem z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych  był organizatorem seminarium.

Według prezesa WiseEuropa, podejście Polski do ryzyk klimatycznych wynika z ignorowania przez nasz kraj globalnych megatrendów: problemów demograficznych, kryzysu klimatyczno-zasobowego i rozwoju nowych technologii – To nieodwracalne zjawiska, wymagające akceptacji, a następnie wdrożenia pewnych rozwiązań. Nawet częściowa akceptacja ryzyka klimatycznego i przyjęcie mniej ambitnych celów wymusza szybką redukcję emisji CO2 – zaznaczył Maciej Bukowski.

Jak podkreślił, skala ryzyka regulacyjnego związanego ze zmianami klimatu jest systematycznie niedoceniana w polskich analizach poświęconych energetyce. – Musimy pamiętać, że w praktyce nie będzie możliwe zdjęcie ryzyka klimatycznego z inwestycji węglowych, jedyne możliwości widzę w ograniczeniu ich dla odnawialnych źródeł energii i tanich mocy rezerwowych – powiedział Bukowski.

Zdaniem Macieja Bukowskiego, z perspektywy krajowego sektora finansowego pożądana jest dywersyfikacja energetyki. – Zachowanie obecnego status quo w sektorze jest niemożliwe. Zmieni się nie tylko struktura paliwowa miksu, ale także firmy inwestujące w sektorze. W dodatku duże spółki nie będą mogły realizować scenariusza węglowego ani też samodzielnie sfinansować całości zapotrzebowania na energię – dodał.

W seminarium „Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego (sustainable growth) w Europie – dyskusja na kanwie rekomendacji raportu grupy ekspertów Komisji Europejskiej” wzięli także udział Mieczysław Groszek, prezes fundacji Polska Bezgotówkowa i członek unijnej High Level Expert Group on Sustainable Finance, oraz Dariusz Winek, przedstawiciel Związku Banków Polskich w grupie ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wsparcia finansowania gospodarki w obiegu zamkniętym.

WiseEuropa prowadzi obecnie projekt w obszarze sustainable finance we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną.

 

 

Przeczytaj również: Czas na uwzględnienie ryzyk klimatycznych przez polskich inwestorów