Aktualności

WiseEuropa zleci projekt graficzny i skład 52 publikacji

WiseEuropa przygotowuje publikacje podsumowujące projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. W związku z tym poszukujemy wykonawcy projektu graficznego i składu 52 raportów. Termin składania ofert upływa 30 marca 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  1. projekcie graficznym dla: serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego (łącznie 52 publikacje) oraz prawa autorskie do ww. projektu.
    Koncepcja graficzna powinna być spójna dla wszystkich publikacji, z uwzględnieniem elementów identyfikacji wizualnej Partnerów projektu: Fundacji WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Zamawiający oczekuje na okładkach elementów abstrakcyjnych. Wszystkie publikacje będą miały format A4 i powinny być przygotowane w wersji kolorystycznej CMYK.
    Wszystkie publikacje powinny zawierać logotypy partnerów projektu oraz Unii Europejskiej, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z lipca 2017 lub późniejsze) dostępne na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl .
  2. Składzie serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach. Każdy z raportów będzie zawierać minimum 40 i maksimum 55 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.
  3. Składzie 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce, w wersji elektronicznej i do druku i przygotowania plików do druku. Opracowanie będzie zawierać minimum 90 i maksimum 140 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.
  4. Składzie 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego, w wersji elektronicznej i do druku oraz przygotowaniu plików do druku. Podręcznik będzie zawierać minimum 40 i maksimum 60 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.

Termin składania ofert upływa 30 marca 2018 r.

Więcej informacji na temat przetargu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Baza konkurencyjności.

 

Więcej informacji o projekcie „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” znajduje się na na stronie dorodziny.wise-europa.eu