Aktualności

Finansowanie modernizacji budynków ze środków EU ETS

– System EU ETS może stać się kluczowym źródłem finansowania modernizacji budynków w Polsce. Konieczna jest jednak zmiana obecnego podejścia, które skupia się na potrzebach inwestycyjnych w sektorze energetycznym – pisze Aleksander Śniegocki, kierownik projektu Energia i Klimat w WiseEuropa w publikacji „Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017” Inicjatywy Efektywna Polska.

Jak czytamy w rozdziale „Finansowanie modernizacji budynków ze środków EU ETS” autorstwa Śniegockiego, niska efektywność energetyczna oraz wykorzystanie przestarzałych, emisyjnych źródeł ciepła w polskich budynkach generuje wysokie koszty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie zakrojonego na szeroką skalę programu wsparcia kompleksowej modernizacji budynków w Polsce – pisze Aleksander Śniegocki.

Zdaniem Śniegockiego,  pomimo rosnącej świadomości opinii publicznej oraz decydentów o konieczności podjęcia działań w tym obszarze, nierozstrzygniętą kwestią pozostaje źródło finansowania takiego programu. Ze względu na skalę niezbędnych inwestycji musiałby on wielokrotnie przekraczać rozmiarem obecnie funkcjonujące w Polsce rozwiązania. Konieczne jest więc znalezienie nowych źródeł finansowania inwestycji w efektywność energetyczną oraz w wymianę źródeł ciepła w polskich budynkach. Jedną z możliwości jest wykorzystanie środków pochodzących z europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS, na które Polska może liczyć w najbliższych kilkunastu latach.

System EU ETS może stać się kluczowym źródłem finansowania modernizacji budynków w Polsce. Konieczna jest jednak zmiana obecnego podejścia, które skupia się przede wszystkim na potrzebach inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Niezbędne jest również zaadresowanie ryzyka, związanego z możliwością skierowania większości środków z EU ETS, do budżetu państwa zamiast do dedykowanych mechanizmów wsparcia inwestycji podnoszących efektywność energetyczną i służących poprawie jakości powietrza w Polsce.

Ocena uzyskanych oszacowań z perspektywy wykorzystania środków z EU ETS do finansowania modernizacji budynków w Polsce prowadzi do następujących wniosków:
Pula dostępnych środków jest bardzo wysoka i wielokrotnie przekracza skalę dotychczasowego publicznego wsparcia dla termomodernizacji nawet w wariancie utrzymywania się niskich cen uprawnień do emisji.
• Przychody z aukcji są kilkukrotnie wyższe od środków, które Polska uzyska w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Decyzja dotycząca podziału przychodów z aukcji między budżet państwa a inwestycje modernizacyjne
będzie więc kluczowa.
• Wyższe wsparcie dla energetyki (derogacja) ogranicza całkowitą pulę środków, które mogą zostać skierowane
do innych sektorów. Jednocześnie jednak zwiększa się skala Funduszu Modernizacyjnego, a więc środków, dla
których nie zachodzi ryzyko skierowania do budżetu zamiast na wsparcie inwestycji modernizacyjnych.

Cała publikacja „Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017” dostępna jest na stronie efektywnapolska.pl