Aktualności

Maciej Bukowski: brak euro osłabia pozycję Polski w Europie

– Bez przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty nasz wpływ na politykę europejską będzie coraz mniejszy – powiedział Maciej Bukowski prezes WiseEuropa podczas konferencji „Polska w strefie euro”. Debata zorganizowana przez Business Centre Club odbyła się 18 kwietnia 2018 r. w Sejmie.

Maciej Bukowski podkreślił, że kraje Strefy Euro to główny partner handlowy Polski, miejsca pracy i zamieszkania członków polskich rodzin oraz jeden z najczęstszych celów podróży Polaków. – Koszt wymiany złotówki na euro jest całkowicie niepotrzebny i obciąża każdego z nas – zapewniał.

Przystąpienie Polski do Strefy Euro jest zdaniem Macieja Bukowskiego istotne również z punktu widzenia naszej pozycji politycznej – Pozostawanie poza nią sprawia, że Polska liczy się coraz mniej. Po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii pozostaniemy w odosobnieniu z odrębną walutą, jako że Szwecja i Dania mają sztywny kurs swoich walut do euro – powiedział.

Wśród zalet przystąpienia do strefy euro przez Polskę Maciej Bukowski wymienił redukcję niepotrzebnego kosztu wymiany pieniądza – to najczęstsza bolączka wyjeżdżających za granicę oraz przedsiębiorców, którzy muszą zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Jako kraj zyskalibyśmy z pewnością silniejszą pozycję polityczną – bez przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty nasz wpływ na politykę europejską będzie coraz mniejszy – zaznaczył.

Maciej Bukowski ocenił wyjściową pozycję Polski przed ewentualnym przyjęciem jednolitej waluty jako relatywnie dobrą. – Przed przyszłym przystąpieniem do strefy euro ważne będzie jednak wzmocnienie złotego – podkreślił prezes WiseEuropa.

Panel „Jaka polityka gospodarcza jest konieczna do wejścia Polski do strefy euro?” podczas debaty „Polska w strefie euro” prowadził Bogusław Chrabota, red. naczelny „Rzeczpospolitej”. Obok Macieja Bukowskiego uczestniczyli w nim: prof. Stanisław Gomułka, prof. Andrzej Rzońca, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, i Mateusz Sabat, członek zarządu Nowoczesnej.

fot. Magdalena Szymanek/BCC