Aktualności

Z Instytucji do Rodziny – rejestracja na konferencję trwa do 25 maja 2018

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zapraszają na konferencję Z INSTYTUCJI DO RODZINY, podsumowującą projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Rejestrację wydłużyliśmy do 25 maja 2018 r.

W czasie konferencji zostanie zaprezentowane NARZĘDZIE, które służyć ma usprawnieniu procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Przedstawione będą także wnioski z badań i główne rekomendacje, mające na celu wsparcie zmian systemowych w Polsce, tak aby do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji mogło znaleźć się w rodzinach zastępczych.

Zaprezentowany zostanie również RAPORT „Postępy deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej”.

29 maja 2018, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, sala 4.04 (4. Piętro). Istnieje możliwość skorzystania z parkingu Politechniki Warszawskiej, pod warunkiem zgłoszenia numerów rejestracyjnych pojazdu na mail events@wise-europa.eu do 25 maja 2018 r.

Rejestracja uczestników trwa do 25 maja 2018 r.

Więcej informacji: events@wise-europa.eu, tel. +48 22 513 14 18

Strona projektu „Z Instytucji do Rodziny”