Aktualności

Horyzont 2020: Konferencja konsorcjum SEnECA w Rydze

W dniach 17-19 kwietnia 2018 r. w Rydze odbyła się pierwsza konferencja konsorcjum SEnECA. WiseEuropa jest jednym z partnerów projektu.

Głównym celem spotkania była metodologia badań w ramach projektu SEnECA (Strengthening and Energizing EU-Central Asia Relations) i zasady współpracy badaczy z Europy i Azji Środkowej. Uczestnicy konferencji omawiali także koncepcję narzędzi analitycznych używanych w projekcie oraz sposoby promowania efektów przedsięwzięcia przy udziale decydentów z krajów europejskich i Azji Środkowej.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa, poświęcona statusowi i perspektywom współpracy między UE a krajami Azji Środkowej. Jej uczestnicy ocenili stopień zaangażowania UE w regionie oraz perspektywy pobudzenia relacji Europy z krajami Azji Środkowej.

Projekt SEnECA powstał w ramach Horyzontu 2020 – największego unijnego programu badań i innowacji. Koordynatorami konsorcjum SEnECA są niemieckie ośrodki naukowe: Universität Duisburg-Essen i Institut für Europäische Politik. WiseEuropa jest jednym z partnerów projektu.

Głównym celem SEnECA jest wzmocnienie i ożywienie stosunków między UE a Azją Środkową. Rezultatem projektu będzie utworzenie sieci badawczej SEnECA łączącej naukowców, decydentów i zainteresowanych interesariuszy z Europy i Azji Środkowej. Opracowana zostanie również wspólna agenda SEnECA na rzecz przyszłej współpracy naukowej i kształtowania polityki UE wobec Azji Środkowej.

Członkami konsorcjum realizującego projekt jest 12 ośrodków analitycznych, uniwersytetów i organizacji pozarządowych z Europy i Azji Środkowej. W ciągu dwóch lat utworzona zostanie baza badawcza SEnECA, stanowiąca podstawę do rekomendowania priorytetów i nowych form współpracy naukowej.

Zobacz relację wideo z konferencji

Dowiedz się więcej o WiseEuropa i Horyzont2020