Aktualności

Horyzont 2020: spotkanie konsorcjum COP21 RIPPLES

Spotkanie partnerów i interesariuszy COP21: Results and Implications for Pathways and Policies for Low Emissions European Societies (RIPPLES) odbyło się w Warszawie w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. Gospodarzami wydarzenia były organizacje WiseEuropa, Climate Strategies i The Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI).

Celem spotkanie było lepsze zrozumienie ewolucji globalnej polityki klimatycznej i jej implikacji dla Europy. W ostatnich latach obserwujemy bowiem zmianę w sposobie postrzegania polityki klimatycznej. Uchwycenie i opisanie nowego podejścia wymaga z kolei najnowocześniejszych metod modelowania, jak i analizy zarządzania. Wyzwania te omówiono podczas dwudniowego spotkania RIPPLES.

Projekt COP21 RIPPLES  ma na celu analizę przemian w systemach energetycznych i szeroko rozumianej gospodarce, które są wymagane do wdrożenia Porozumienia Paryskiego. Konsorcjum realizujące przedsięwzięcie bada również, jak można osiągnąć ambitniejsze cele dekarbonizacji, a także jakie konsekwencje społeczno-gospodarcze może wywołać transformacja. Projekt koncentruje się na Unii Europejskiej, ale obejmuje także najważniejsze trendy globalne.

 

 

Dowiedz się więcej o WiseEuropa i Horyzont 2020