Aktualności

Konferencja „Z Instytucji do Rodziny” – podsumowanie projektu o pieczy zastępczej

Narzędzie analityczne, które ułatwi proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz raport i poradnik poświęcone tej tematyce to główne efekty projektu realizowanego przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej od października 2016 r. do maja 2018 r. Projekt został podsumowany podczas konferencji „Z Instytucji do Rodziny”, która odbyła się 29 maja 2018 r. w Warszawie.

 

Konferencję otworzył Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Gdy myślę o pieczy, mam przed oczyma dziecko zabrane od rodziców, w różnych okolicznościach i nie mam wątpliwości, że powinno ono trafić do rodziny, w której są opiekunowie i nawiązuje się relacja rodzinna, a nie do instytucji – podkreślił.

 

Prezes WiseEuropa Maciej Bukowski przedstawił założenia i wyniki projektu „Z Instytucji do Rodziny”. – Przeanalizowaliśmy informacje z 380 powiatów oraz dane wojewódzkie i krajowe. Łącznie zbadaliśmy ponad 60 potencjalnych miar wyjaśniających związek między deinstytucjonalizacją a kontekstem lokalnym i opracowaliśmy 4 indeksy i 67 wskaźników, badających różne aspekty pieczy zastępczej i jej deinsytucjonalizacji – wymienił.

 

Jak dodał, większość zbadanych wskaźników ekonomicznych miało bardzo mały związek z miarami pokazującymi postępy deinstytucjonalizacji. – Dochody powiatu, bezrobocie czy średnia płaca nie mają większego znaczenia na stopień deinstytucjonalizacji – podkreślił. – Z tego wynika, że każdy powiat może być liderem tego procesu– podkreślił Maciej Bukowski.

 

Główny ekonomista WiseEuropa Maciej Bitner zaprezentował stworzone w ramach projektu narzędzie analityczne. – Umożliwia ono przeglądanie i analizę danych dotyczących pieczy zastępczej i wgląd do dobrych praktyk stosowanych w innych powiatach. Umożliwia również zbadanie sytuacji danego powiatu, wskazując na koszty i korzyści deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Edyta Wojtasińska, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mówiła o wnioskach z badań fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu z grupami rodzin zastępczych w 50 powiatach. – Obszary w których rodziny zastępcze zgłaszają deficyty to potrzeba objęcia wsparciem dzieci naturalnych, przejrzyste zasady korzystania ze świadczeń fakultatywnych, tworzenie odpowiednich warunków na przyjęcie nowych dzieci czy wsparcie w organizacji wypoczynku, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych – wymieniła.

Z kolei prezes Fundacji Przyjaciółka Joanna Luberadzka-Gruca przekazała płynące z projektu rekomendacje, które mogą usprawnić proces deinstytucjonalizacji. – W wielu powiatach warto ulepszyć współpracę wszystkich uczestników systemu wsparcia dziecka i rodziny. Uważamy również, że powinien powstać kompleksowy system wsparcia rodziców zastępczych obejmujący stabilizację i uelastycznienie zatrudnienia, jasny system rozwoju zawodowego i dostosowanie wynagrodzeń do lokalnego rynku pracy – powiedziała.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja na temat aktualnej sytuacji pieczy zastępczej, prowadzony przez Agatę Skalec (WiseEuropa. Fundacja EY), z udziałem Doroty Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Koninie, Mirosławy Zielony, dyrektor PCPR Koszalin i Beaty Podlasek, prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, realizowany jest od 1 października 2016 do 31 maja 2018, przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Przeczytaj więcej o projekcie „Z Instytucji do Rodziny”