Aktualności

Ekonomiczne korzyści silnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej – prezentacja WiseEuropa w Parlamencie Europejskim

Wpływ Wspólnego Rynku Unii Europejskiej i ochrony konsumentów na wzrost gospodarczy był tematem warsztatu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO) 10 lipca 2018 r. w Brukseli. Prezes Maciej Bukowski przedstawił ekonomiczne korzyści płynące z silnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej.

Prezentacja Macieja Bukowskiego była częścią panelu dyskusyjnego, podczas którego omawiane były korzyści dla obywateli Unii Europejskiej płynące z Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego i ochrony konsumentów. Panelowi przewodniczyła posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun stojąca na czele Grupy Roboczej Parlamentu Europejskiego ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Na prośbę komisji IMCO WiseEuropa przygotowuje pogłębioną analizę dotycząca ekonomicznych korzyści silnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Celem przygotowanego przez WiseEuropa badania jest zebranie wiedzy i rekomendacji na temat pozytywnego wpływu ustawodawstwa na ochronę konsumentów w Europie. Analiza będzie zawierała przegląd korzyści, które przyniosły regulacje unijne w obszarze ochrony konsumentów. Szczegółowo przedstawione będą również bariery i koszty, które zostały wyeliminowane lub ograniczone przez konkretne inicjatywy ustawodawcze w obszarze europejskiej ochrony konsumentów.

Zapis video warsztatu IMCO: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180710-1500-COMMITTEE-IMCO

Zdjęcia: https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/imco-committee-workshop-on-contribution-of-internal-market-and-consumer-protection-to-growth-organis_EP-071205A_c

Posted in: