Climate Finance Landscape

Mapa finansowania gospodarki nieskoemisyjnej

Niskoemisyjny rozwój gospodarki wymaga bezprecedensowego przekierowania przepływów finansowych w kierunku zrównoważonych inwestycji. Mając na uwadze wyzwania z tym związane, WiseEuropa wraz z partnerami z Niemiec i Francji realizuje wspólny projekt „Mapa finansowania gospodarki niskoemisyjnej”. Jego celem jest promowanie strategicznego podejścia do finansowania niskoemisyjnego rozwoju oraz systemowej analizy przepływów finansowych w tym obszarze.

Działania projektu są skoncentrowane na Polsce i wspierane przez doświadczenia z Niemiec i Francji. Mapa finansowania gospodarki niskoemisyjnej jest syntetyczną diagnozą obecnego stanu przepływów środków prywatnych i publicznych do inwestycji redukujących emisje. Stanowi ona pierwszy krok do zwiększenia skali i poprawy efektywności wydatkowania środków na ten cel. Zmapowanie niskoemisyjnych inwestycji pozwoli precyzyjnie określić bariery regulacyjne oraz luki finansowania ze środków publicznych, które ograniczają potencjał zaangażowania środków prywatnych. Jest to więc narzędzie użyteczne zarówno dla decydentów, jak i dla sektora prywatnego.

Wydarzenie, które odbyło się 18 października w Warszawie służyło wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie analizy możliwości finansowania niskoemisyjnego rozwoju gospodarki.

Prezentacje do pobrania:
Maciej Bukowski (WiseEuropa): Mapa Finansowania Gospodarki Niskoemisyjnej

Hanna Fekete (NewClimate Institute): Mobilizing Climate Finance Flows – Solutions and instruments enabling investments compatible with 1.5/2°C pathways

Ian Cochran (I4CE): Landscapes of Domestic Climate Investment & Finance – Experience from five years of tracking in France

Spotkanie zostało zorganizowane przez WiseEuropa wraz z NewClimate Institute (NewClimate Institute) oraz Institute for Climate Economics (I4CE) w ramach projektu wspieranego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI).

Kontakt: Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat

Partnerzy projektu:

The European Climate Initiative (EUKI) is a project financing instrument by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). Its implementation is supported by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.