Aktualności

Rekrutacja: Menadżer ds. PR i Komunikacji (K/M)

WiseEuropa poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko  Menadżera ds. PR i komunikacji

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie,
 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR i Komunikacji,
 • Naturalne zainteresowanie sprawami publicznymi i bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach związanych z politykami publicznymi,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze energetyki/klimatu, rynku pracy, cyfryzacji/nowych technologii,
 • Doświadczenie w planowaniu i opracowywaniu dokumentów strategicznych,
 • Umiejętność pisania klarownych i poprawnych stylistycznie tekstów po polsku,
 • Dbałość o szczegóły,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Umiejętność proaktywnego nawiązywania kontaktów (networking)
 • Kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 • Kształtowanie wizerunku Fundacji;
 • Opracowywanie i wdrażanie planów promocyjno-marketingowych Fundacji, w ścisłej współpracy z Zarządem;
 • Odpowiedzialność za budżety komunikacyjne;
 • Kontakty z mediami – w tym m.in. kontakty robocze, organizowanie spotkań, przygotowywanie materiałów;
 • Nadzór strategiczny i obsługa stron www Fundacji i profili w mediach społecznościowych;
 • Kontakty z interesariuszami;
 • Organizacja konferencji, eventów i spotkań z interesariuszami;
 • Nadzór nad produkcją publikacji i wydawnictw Fundacji;
 • Nadzór i współpraca z podwykonawcami – grafikami, drukarniami, tłumaczami, fotografami i innymi poddostawcami;
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Fundację, w tym zagranicznych (konieczność komunikacji w języku angielskim);
 • Nadzór nad warstwą komunikacyjną zawartą w projektach;, w tym projektach finansowanych z funduszy unijnych polskich i zagranicznych;
 • Udział i pozyskiwanie nowych projektów;
 • Prowadzenie, w porozumieniu z zarządem i dyrektorem zarządzającym, komunikacji wewnętrznej;
 • Przygotowywanie monitoringów, analiz i raportów z obszaru komunikacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce,
 • pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce,
 • elastyczną kulturę pracy.

Oferty zawierające CV  prosimy przesłać za adres: wojciech.bialozyt@wise-europa.eu

       

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WiseEuropa moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.