Aktualności

Książka: „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej. Mit obywatelskiej Unii”

Pomimo szoku wywołanego przez Brexit i sukcesy partii populistycznych na całym kontynencie, niewiele z proponowanych planów reform Unii Europejskiej obejmuje propozycje odpowiadające na wieloletnie deficyty demokratyczne.

Książka „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej. Mit obywatelskiej Unii” analizuje jak zmieniły się w ostatnim czasie relacje pomiędzy obywatelami, państwem, a instytucjami Unii Europejskiej. Książka bardziej skupia się na ustroju politycznym, niż na zagadnieniach populizmu i nie zagłębia się znacząco w kwestie polityczne. Odnosząc się do wzrastającej społecznej, ekonomicznej i politycznej współzależności krajów unijnych, książka stawia pytanie, czy poczucie solidarności i europejska tożsamość mogą być ocalone przez oddolne działania obywatelskie, swoiste „przejęcie kontroli” nad Unią, a także zawiera wnikliwe konkluzje Richarda Youngsa.

Książka „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej. Mit obywatelskiej Unii” jest częścią projektu „Ku obywatelskiej Unii” (2CU) i jest owocem współpracy 20 renomowanych ośrodków analitycznych skupionych w European Policy Institutes Network (EPIN). Książka jest pierwszą z trzech planowanych publikacji, pozostałe dwie skupią się na zagadnieniach demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej i na odpowiedzialność instytucji demokratycznych w UE przed obywatelami. Projekt jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ (No. 587830-EPP-1-2017-1-BE-EPPJMO-NETWORK).

WiseEuropa jest członkiem sieci EPIN i uczestnikiem projektu. Wojciech Białożyt i Arkadiusz Legieć są autorami rozdziału tematycznego „CivTech: The Digital Revolution in Democracy and Decision-Making” opisującego wpływ rewolucji cyfrowej na zmieniające się relacje obywateli i rządzących.

Redakcja książki: Steven Blockmans, senior researcher i szef programu Europe in the World and Institutions w CEPS, oraz profesor na Uniwersytecie w Amsterdamie (EU External Relations Law and Governance). Sophia Russack jest badaczką w CEPS Institutions unit. Wydawnictwo: Rowman & Littlefield International, Ltd.

Żródło: CEPS

EU_Direct_Democracy_CEPS_RLI_paperback_Blockmans_Russack

Posted in: