Aktualności

“Powstanie nowych państw w Europie Wschodniej – lekcja dla całej Europy” (TENSE), Europa dla obywateli (2018), EACEA

„Powstanie nowych państw w Europie Wschodniej – lekcja dla całej Europy” (TENSE) to projekt, który koncentruje się na procesie budowania narodu po 1918 roku w Europie Wschodniej. Projekt będzie zwiększał wiedzę w regionie o wspólnych cechach procesów prezentujących narody jako system naczyń połączonych, ale również ukaże różnice pomiędzy nimi, umieszczając je w szerszym, europejskim kontekście. Pokazuje również, jak ważna jest wiedza na temat przebiegu wydarzeń w 1918 roku w Europie Wschodniej, ponieważ ma to wpływ na wszystkich obywateli Europy, a w szczególności z Europy Zachodniej.

By osiągnąć wszystkie wyznaczone cele, utworzono konsorcjum zrzeszające różnorodne instytucje z Europy Wschodniej – od lokalnej administracji przez think-tanki oraz instytucje akademickie, aż po czasopisma, które opublikują raport, a także serię artykułów o procesie budowania państwa po I Wojnie Światowej w Europie Wschodniej oraz ich znaczeniu dla kształtu obecnej Europy. Zostaną zorganizowane otwarte debaty z udziałem lokalnych ekspertów, naukowców i dziennikarzy, by zaktywizować ludzi na obszarze, który obejmuje projekt. To również przygotowanie serii publikacji w szeroko rozpoznawalnych i znanych czasopismach zorientowanych na Europę, które są dostępne na terenie całej Unii Europejskiej. TENSE znaczy także połączenie europejskich ekspertów skupionych na procesach budowania narodów, by wzbogacić ich badania naukowe o wpływie regionalnym w ich macierzystych krajach przez europejski kontekst tych wydarzeń i wiele punktów wspólnych. Aż wreszcie, stworzenie sieci naukowej, wpływającej na debatę publiczną w Unii Europejskiej, a także w późniejszym czasie po zakończeniu projektu.

Dzięki otwartym debatom i wydarzeniom aktywizujących publiczność, wystawom graficznym oraz serii artykułów, wiele osób ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także krajów Partnerstwa Wschodniego będzie miało dostęp do wszystkich korzyści, jakie projekt oferuje. Co więcej, zorganizowane debaty publiczne dla studentów, wykładowców akademickich, dziennikarzy, think tankerów oraz społecznych aktywistów sprawią, że podniesiony zostanie poziom wiedzy i zrozumienia wspólnego europejskiego dziedzictwa.

Liderem projektu jest think-tank WiseEuropa, wspierany przez instytucje partnerskie: Łotewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Rydze (Łotwa), Urządu Miasta Pori (Finlandia), Politechnika w Tallinnie (Estonia), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego (Polska), realizujące założenia projektu.

Projekt jest finansowany przy wsparciu programu „Europa dla Obywateli” Unii Europejskiej. Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu publikacji nie stanowi poparcia treści, które są wynikiem poglądów wyłącznie autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zastosowanie informacji w niej zawartych.

 

Posted in: