Aktualności

Rusza projekt grantowy dla gmin Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Eksperci fundacji WiseEuropa i Stabilo wspomogą 20 gmin w zaangażowaniu mieszkańców w proces planowania przestrzeni. Wkrótce staną się one wzorem dla pozostałych w kwestiach  prowadzenia skutecznych konsultacji społecznych.

Celem projekt „Partycypacja w planowaniu” jest aktywne włączanie mieszkańców w proces planowania oraz kształtowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Takie podejście umożliwia uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych i prowadzi do dojrzałego i sprawnego budowania polityki przestrzennej w gminie.

„Najlepszym narzędziem do zwiększenia faktycznego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni są konsultacje społeczne, o wysokiej jakości merytorycznej i formie przyjaznej uczestnikom” – podkreśla Aleksandra Sawicka, kierownik projektu z ramienia Fundacji WiseEuropa – „nasze doświadczenia pokazują, że tylko w takim procesie  można uzyskać optymalne rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony co skutkuje największym poziomem akceptacji dla prowadzonych inwestycji. Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenia prowadzone w gminach pozwolą na osiągnięcie takich efektów”.

Gminy będą mogły ubiegać się o środki przygotowując Indywidualne Plany Konsultacji. Eksperci fundacji pomogą w ich przygotowaniu podczas szkoleń. Ich zakres obejmie współczesne trendy w planowaniu przestrzennym, w tym związane ze zrównoważonym rozwojem, dobre praktyki związane z procesami planowania z innych części kraju i Europy oraz stosowania partycypacyjnych form podejmowania decyzji. W trakcie całego procesu konsultacji gminy otrzymają również wsparcie, w tym finansowe w średniej wysokości 33 tys. zł, w postaci dostępu do ekspertów z zakresu planowania przestrzennego, konsultacji społecznych, oraz zrównoważonego rozwoju.

Wypracowane w trakcie projektu rozwiązania i zebrane doświadczenia będą stanowiły przykład dla pozostałych gmin, jak skutecznie włączać w konsultacje społeczne mieszkańców oraz jakie innowacyjne metody sprzyjają ich efektywnej realizacji. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Tu znajdziesz harmonogram wszystkich spotkań.

W razie dodatkowych pytań więcej informacji udzieli Pani Aleksandra Sawicka lub Pan Franciszek Jackl pod nr tel. 22 513 14 18 lub pod adresem mailowym: partycypacja@wise-europa.eu

Posted in: