Aktualności

Byliśmy na warsztatach „Relacje UE i Azji Środkowej: aktualne tendencje i perspektywy na przyszłość” w ramach programu SEnECA

WiseEuropa, jako część konsorcjum, wzięła udział w warsztatach prowadzonych w ramach projektu SEnECA „Relacje UE i Azji Środkowej: aktualne trendy i perspektywy na przyszłość” w Almaty w Kazachstanie (29-31 stycznia 2019 r.).

SEnECA – Poprawa i wzmacnianie stosunków między UE i Azją Środkową to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. Celem tego projektu jest poprawa współpracy badawczej oraz zwiększenie potencjału w zakresie badań i doradztwa politycznego w UE i Azji Środkowej, uznając znaczenie Azji Środkowej dla Europy. Prowadzone przez University of Duisburg-Essen i Institut für Europäische Politik międzynarodowe konsorcjum ma na celu przeanalizować stosunki między dwoma regionami, aby przedstawić zalecenia dla zainteresowanych stron dotyczące przyszłej współpracy badawczej, polityki i komunikacji.

Konferencja była okazją do oceny postępów poczynionych w ramach projektu SEnECA. Dokumenty od 1 do 9, które obejmują mapowanie UE-Azja Środkowa, mocarstwa Azji Środkowej i Azji Środkowej – wielkie mocarstwa (USA, Chiny, Rosja), bezpieczeństwo oraz stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne są już dostępne na stronie internetowej SEnECA. Podobnie, baza danych badań jest otwarta zarówno do rejestracji, jak i konsultacji. W kolejnych tygodniach opublikowane zostaną artykuły 10-12 – dotyczące analizy bezpieczeństwa UE i Azji Środkowej oraz stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. W związku z tym oczekuje się, że wiosną 2019 r. przedstawione zostaną dwa kolejne dokumenty na temat aktualnego stanu badań w Azji Środkowej w Europie i studiów europejskich w Azji Środkowej. Wreszcie, pod koniec tego roku zalecenia konsorcjum dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Relacje Azji Środkowej będą wydane i dystrybuowane.

Poza wewnętrznymi spotkaniami, konferencja w Ałmatach była również okazją do wzięcia udziału w dwóch panelach wysokiego szczebla. Jeden dotyczył obecnych tendencji i przyszłych perspektyw stosunków między UE a Azją Środkową. Drugi – powiązań społeczno-gospodarczych i kulturowych między UE a Azją Środkową. Debaty przebiegały dynamicznie za sprawą udziału uznanych prelegentów i aktywnemu udziałowi publiczności. Ponadto zorganizowano dynamiczne warsztaty scenariuszowe, w które zaangażowało się wielu wybitnych ekspertów zarówno z krajów Europy, jak i Azji Środkowej. Różnorodność omawianych scenariuszy – alternatywnie pesymistyczna i optymistyczna, w zależności od obszarów – pokazuje, że region ten jest w ciągłej i niepewnej ewolucji. W związku z tym okazało się, że należy wdrożyć kompleksową i realistyczną strategię europejską, aby poprawić nasze relacje i zrozumienie tego istotnego regionu. W związku z tym rok 2019 może być ważnym rokiem dla stosunków UE-Azja Środkowa, ponieważ UE ma wdrożyć nową strategię wobec Azji Środkowej.

Dla WiseEuropa Azja Środkowa reprezentuje wiele możliwości partnerstwa dla UE i jej państw członkowskich w wielu dziedzinach. W związku z tym WiseEuropa oczekuje na przedstawienie w ramach zaleceń konsorcjum dotyczących stosunków gospodarczych i kulturalnych między UE a Azją Środkową. WiseEuropa ma nadzieję przyczynić się aktywnie do umacniania i wzmacniania stosunków między UE a Azją Środkową w perspektywie długoterminowej i poprzez spójną strategię. Zarówno UE, jak i Azja Środkowa mogłyby czerpać korzyści z dobrze rozwiniętych i wielozmianowych relacji.

Nadchodzące wydarzenia SEnECA obejmują rendez-vous w Brukseli w celu omówienia przyszłych wydarzeń z organizacją wystawy zdjęć (4-5 kwietnia) i końcowej konferencji (listopad 2019). Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie internetowej SEnECA oraz na stronach mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).