Aktualności

„Wybory do Parlamentu Europejskiego i rywalizacja o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej między Rosją i Unią”

4 marca o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich (Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się otwarta debata o przyszłości Europy. W debacie udział wezmą: dr Paweł Kowal, dr Ludwiak Włodek, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dr Marcin Kędzierski oraz Adam Balcer. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz.


Wybory do Parlamentu Europejskiego, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wybory prezydenckie i parlamentarne na Ukrainie oraz perspektywa zacieśnienia związków Białorusi z Rosją dążącą do reintegracji obszaru byłego Związku Radzieckiego będą kluczowymi wydarzeniami w Europie w roku 2019. Posiadają one bardzo istotny wspólny wymiar – kulturowotożsamościowy. Są one wpisane w fundamentalną debatę, która toczy się obecnie w Europie na temat zdefiniowania wartości europejskich, różnic i podobieństw kulturowych między wschodnią i zachodnią częścią kontynentu oraz państwami należącymi do UE i pozostającymi poza nią.

Co ważne, Rosja także traktuje rywalizację z Unią Europejską w Europie jako zderzenie cywilizacji promując jako alternatywę wobec integracji europejskiej koncepcje Eurazji (trzecia droga, ani Europa, ani Azja) oraz Ruskiego Miru (prawosławie, Ruś Kijowska, Rosja carska, ZSRR, kultura i język rosyjski). Z drugiej strony Rosja prezentuje siebie równocześnie jako obrońcę tradycyjnych i prawdziwych wartości europejskich (w tym chrześcijaństwa). Moskwa twierdzi także, że jako jedyna skutecznie chroni Europę przed faszyzmem i radykalnym islamizmem.

Bardzo istotne znaczenie dla przyszłości Europy ma kwestia przemian tożsamości jej młodych mieszkańców, wśród których siły skrajne zyskują często proporcjonalnie większe poparcie. W efekcie dialog z młodymi ludźmi na temat wspólnoty europejskiej oraz różnorodnych wartości i dziedzictwa kulturowego, które powinny łączyć Europejczyków jest dzisiaj potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.

Jakie spostrzeżenia i pomysły mają młodzi ludzie w tym kontekście? Jakie kwestie powinny być, w opinii młodych ludzi, przedmiotem szczególnej uwagi Parlamentu w kolejnej kadencji? Co mogłoby poprawić identyfikację młodych obywateli z Europą? Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, WiseEuropa wspólnie ze Studium Europy Wschodniej (SEW) Uniwersytetu Warszawskiego organizuje debatę publiczną i warsztaty szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu #EngagEU. Prowadzony w kilku krajach ma na celu zebranie i omówienie pomysłów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Zebrane w formie Manifestu zostaną przekazane nowo wybranym członkom Parlamentu Europejskiego.